2015-05-05

Mälarenergi väljer Mercur Business Control

Mälarenergi har valt Mercur Business Control för budget, prognos, rapportering och analys. Systemet kommer att vara tillgängligt för 100 resultatansvariga inom bolaget. I fas 1 integreras systemet mot ekonomisystemet IFS för att sedan succesivt integreras mot ytterligare informationskällor.

Mälarenergi är ett energibolag i Mälardalen med 600 medarbetare som levererar el, värme, vatten, kyla och snabba kommunikationslösningar. Dessutom säljer man el till privat- och företagskunder i hela Sverige. Koncernen ägs av Västerås stad och omsätter cirka 3 miljarder kronor.

Följ oss:

Kontakta oss:

Telefon: +46 (0)8-459 69 00

Support: +46 (0)8-459 69 30

E-post:

Besök oss:

Mercur Solutions AB

Vretenvägen 13

SE-171 54 Solna

© 2018

Mercur Solutions AB

Org.nr 556288-6761

WEBBPLATSKARTA

Powered by Dynamix CMS by Initiva
Kontakt