Mälarenergi väljer Mercur Business Control

Mälarenergi har valt Mercur Business Control för budget, prognos, rapportering och analys. Systemet kommer att vara tillgängligt för 100 resultatansvariga inom bolaget. I fas 1 integreras systemet mot ekonomisystemet IFS för att sedan succesivt integreras mot ytterligare informationskällor.

Mälarenergi är ett energibolag i Mälardalen med 600 medarbetare som levererar el, värme, vatten, kyla och snabba kommunikationslösningar. Dessutom säljer man el till privat- och företagskunder i hela Sverige. Koncernen ägs av Västerås stad och omsätter cirka 3 miljarder kronor.

Prenumerera på vårt nyhetsbrev

Mercur Solutions AB

Mercur Solutions AB är ett svenskt företag som har över 40 års erfarenhet av att leverera lösningar för verksamhetsstyrning och beslutsstöd. Vi är marknadsledande och skapar kundvärde i form av bättre resultat och högre effektivitet.

Huvudkontor Solna

Mercur Solutions AB
Vretenvägen 13, SE-171 54 Solna
Telefon: +46 (0)8-459 69 00

Kontor Malmö

Stortorget 3, SE-211 22 Malmö

Kontor Göteborg

Kyrkogatan 24, SE-411 15 Göteborg

United Kingdom

Ocean House, The Ring, Bracknell RG12 1AX, United Kingdom