Mälarenergi väljer Mercur Business Control

Mälarenergi har valt Mercur Business Control för budget, prognos, rapportering och analys. Systemet kommer att vara tillgängligt för 100 resultatansvariga inom bolaget. I fas 1 integreras systemet mot ekonomisystemet IFS för att sedan succesivt integreras mot ytterligare informationskällor.

Mälarenergi är ett energibolag i Mälardalen med 600 medarbetare som levererar el, värme, vatten, kyla och snabba kommunikationslösningar. Dessutom säljer man el till privat- och företagskunder i hela Sverige. Koncernen ägs av Västerås stad och omsätter cirka 3 miljarder kronor.

Prenumerera på vårt nyhetsbrev

UC

Mercur Solutions AB

Mercur Solutions är ett privatägt svenskt programvaruföretag som levererar och implementera lösningar för verksamhetsstyrning och beslutsstöd. Vi har funnits i snart 50 år och är marknadsledande med vår egenutvecklade standardapplikation Mercur Business Control®, för budget, prognos, rapportering, analys och målstyrning.

Great place to work logo

Huvudkontor Solna

Mercur Solutions AB
Vretenvägen 13, SE-171 54 Solna
Telefon: +46 (0)8-459 69 00

Kontor Malmö

Stortorget 3, SE-211 22 Malmö

Kontor Göteborg

Kyrkogatan 24, SE-411 15 Göteborg

United Kingdom

Ocean House, The Ring, Bracknell RG12 1AX, United Kingdom