Vi växer!

Under året som gått har vi anställt 10 nya medarbetare till våra avdelningar för konsulttjänster, support och utveckling. Vårt mål är som alltid att våra organisationsförändringar ska leda till ännu bättre service och ett ännu vassare produktutbud för våra kunder.

Konsultavdelningen 

För konsultavdelningen medför rekryteringarna en utökning med ytterligare ett team som syftar till att snabbt kunna bemanna både stora och små projekt med rätt kompetens. Våra konsulter har en teoretisk bakgrund som består av en kombination av teknik, exempelvis systemvetare eller ingenjörer, och företagsekonomi. De kan på så vis hjälpa våra kunder på bästa sätt med deras utmaningar. 

Competence Center 

Under 2015 har vi även arbetat med att utveckla vårt Competence Center som har fått tillskott av ytterligare två medarbetare. Competence Center arbetar med kundsupport (first line) och intern support (second line) som tar hand om lite mer komplicerade ärenden som behöver utredas. I gruppen ingår även IT-support. 

Vi välkomnar varmt de senaste tillskotten av Mercurare!

Prenumerera på vårt nyhetsbrev

Mercur Solutions AB

Mercur Solutions AB är ett svenskt företag som har över 40 års erfarenhet av att leverera lösningar för verksamhetsstyrning och beslutsstöd. Vi är marknadsledande och skapar kundvärde i form av bättre resultat och högre effektivitet.

Huvudkontor Solna

Mercur Solutions AB
Vretenvägen 13, SE-171 54 Solna
Telefon: +46 (0)8-459 69 00

Kontor Malmö

Stortorget 3, SE-211 22 Malmö

Kontor Göteborg

Kyrkogatan 24, SE-411 15 Göteborg

United Kingdom

Ocean House, The Ring, Bracknell RG12 1AX, United Kingdom