Proffice väljer Mercur Business Control

Proffice med verksamhet i Sverige, Danmark, Norge och Finland implementerar standardapplikationen Mercur Business Control 7 som ska stödja ett enhetligt arbetssätt för budget- och prognosprocesserna för samtliga Proffice verksamheter. Systemet kommer att konsolidera och eliminera resultatet för koncernen samt stödja simulering och ge möjlighet att från central nivå enkelt styra och överblicka budgeterings- och prognosprocessen. Systemet kommer även ge kalkylstöd för att räkna på nya affärer i volymer och kronor.

Proffice Group är en av Nordens största specialister inom personaluthyrning, rekrytering och omställning. Med engagemang och lyhördhet hjälper man människor och företag att hitta lösningar för att utvecklas. Proffice Group består av Proffice, Dfind och Antenn och har omkring 10 000 medarbetare. Profficeaktien är noterad på Nasdaq Stockholm, Mid Cap. www.proffice.se

Prenumerera på vårt nyhetsbrev

UC

Mercur Solutions AB

Mercur Solutions är ett privatägt svenskt programvaruföretag som levererar och implementera lösningar för verksamhetsstyrning och beslutsstöd. Vi har funnits i snart 50 år och är marknadsledande med vår egenutvecklade standardapplikation Mercur Business Control®, för budget, prognos, rapportering, analys och målstyrning.

Great place to work logo

Huvudkontor Solna

Mercur Solutions AB
Vretenvägen 13, SE-171 54 Solna
Telefon: +46 (0)8-459 69 00

Kontor Malmö

Stortorget 3, SE-211 22 Malmö

Kontor Göteborg

Kyrkogatan 24, SE-411 15 Göteborg

United Kingdom

Ocean House, The Ring, Bracknell RG12 1AX, United Kingdom