2015-04-27

Proffice väljer Mercur Business Control

Proffice med verksamhet i Sverige, Danmark, Norge och Finland implementerar standardapplikationen Mercur Business Control 7 som ska stödja ett enhetligt arbetssätt för budget- och prognosprocesserna för samtliga Proffice verksamheter. Systemet kommer att konsolidera och eliminera resultatet för koncernen samt stödja simulering och ge möjlighet att från central nivå enkelt styra och överblicka budgeterings- och prognosprocessen. Systemet kommer även ge kalkylstöd för att räkna på nya affärer i volymer och kronor.

Proffice Group är en av Nordens största specialister inom personaluthyrning, rekrytering och omställning. Med engagemang och lyhördhet hjälper man människor och företag att hitta lösningar för att utvecklas. Proffice Group består av Proffice, Dfind och Antenn och har omkring 10 000 medarbetare. Profficeaktien är noterad på Nasdaq Stockholm, Mid Cap. www.proffice.se

Följ oss:

Kontakta oss:

Telefon: +46 (0)8-459 69 00

Support: +46 (0)8-459 69 30

E-post:

Besök oss:

Mercur Solutions AB

Vretenvägen 13

SE-171 54 Solna

© 2018

Mercur Solutions AB

Org.nr 556288-6761

WEBBPLATSKARTA

Powered by Dynamix CMS by Initiva
Kontakt