Vi välkomnar 10 Chambers som kund!

10 Chambers är en oberoende spelutvecklare som både utvecklar och släpper sina spel själva. 

I den snabbväxande spelbranschen där 10 Chambers växer i en rasande takt uppkom behovet av att komma bort från de alltmer tidskrävande och stora Excel filerna som låg till grund för företagets budget- och prognosarbete. 

10 Chambers insåg rätt snart att det skulle behövas ett verktyg för att hantera dessa processer på ett mer strukturerat och tidseffektivt sätt. Valet föll på Mercur Business Control som kommer implementeras efter sommaren för att vara i gång och användas fullt ut lagom till budgetarbetet för 2023.

At 10 Chambers we’re a collaborative team of developers who are excited by creating captivating gaming experiences. Our vision is to be the best cooperative FPS game developer in the world. 

Prenumerera på vårt nyhetsbrev

Mercur Solutions AB

Mercur Solutions AB är ett svenskt företag som har över 40 års erfarenhet av att leverera lösningar för verksamhetsstyrning och beslutsstöd. Vi är marknadsledande och skapar kundvärde i form av bättre resultat och högre effektivitet.

Great place to work logo
UC

Huvudkontor Solna

Mercur Solutions AB
Vretenvägen 13, SE-171 54 Solna
Telefon: +46 (0)8-459 69 00

Kontor Malmö

Stortorget 3, SE-211 22 Malmö

Kontor Göteborg

Kyrkogatan 24, SE-411 15 Göteborg

United Kingdom

Ocean House, The Ring, Bracknell RG12 1AX, United Kingdom