Vi välkomnar 10 Chambers som kund!

10 Chambers är en oberoende spelutvecklare som både utvecklar och släpper sina spel själva. 

I den snabbväxande spelbranschen där 10 Chambers växer i en rasande takt uppkom behovet av att komma bort från de alltmer tidskrävande och stora Excel filerna som låg till grund för företagets budget- och prognosarbete. 

10 Chambers insåg rätt snart att det skulle behövas ett verktyg för att hantera dessa processer på ett mer strukturerat och tidseffektivt sätt. Valet föll på Mercur Business Control som kommer implementeras efter sommaren för att vara i gång och användas fullt ut lagom till budgetarbetet för 2023.

At 10 Chambers we’re a collaborative team of developers who are excited by creating captivating gaming experiences. Our vision is to be the best cooperative FPS game developer in the world. 

Prenumerera på vårt nyhetsbrev

UC

Mercur Solutions AB

Mercur Solutions är ett privatägt svenskt programvaruföretag som levererar och implementera lösningar för verksamhetsstyrning och beslutsstöd. Vi har funnits i snart 50 år och är marknadsledande med vår egenutvecklade standardapplikation Mercur Business Control®, för budget, prognos, rapportering, analys och målstyrning.

Great place to work logo

Huvudkontor Solna

Mercur Solutions AB
Vretenvägen 13, SE-171 54 Solna
Telefon: +46 (0)8-459 69 00

Kontor Malmö

Stortorget 3, SE-211 22 Malmö

Kontor Göteborg

Kyrkogatan 24, SE-411 15 Göteborg

United Kingdom

Ocean House, The Ring, Bracknell RG12 1AX, United Kingdom