Nytt partneravtal med Nethouse Sverige AB

Mercur Solutions AB har tecknat ett partneravtal med Nethouse Sverige AB och kommer under hösten inleda ett samarbete där Nethouse Sverige kommer att vara återförsäljare och erbjuda konsulttjänster kopplade till programvaran Mercur Business Control.

Nethouse Sverige AB har ca 140 medarbetare vid sina kontor i Borlänge, Göteborg, Linköping, Stockholm och Örebro och kommer därmed att stärka Mercurs närvaro på den svenska marknaden. Nethouse Sveriges affärsidé, att hjälpa sina kunder att identifiera, möjliggöra och förverkliga informationsteknikens affärsmässiga möjligheter, stämmer väldigt väl med Mercurs vision om det värde man vill uppnå för sina kunder när det gäller bättre affärsinsikt och högre effektivitet. Samtidigt kompletterar Mercur Nethouse Sveriges erbjudande av lösningar inom området verksamhetsstyrning och beslutsstöd med funktioner för budget, prognos, rapportering och analys.

Mer information om Nethouse Sverige finns på www.nethouse.se

Prenumerera på vårt nyhetsbrev

Mercur Solutions AB

Mercur Solutions AB är ett svenskt företag som har över 40 års erfarenhet av att leverera lösningar för verksamhetsstyrning och beslutsstöd. Vi är marknadsledande och skapar kundvärde i form av bättre resultat och högre effektivitet.

Huvudkontor Solna

Mercur Solutions AB
Vretenvägen 13, SE-171 54 Solna
Telefon: +46 (0)8-459 69 00

Kontor Malmö

Stortorget 3, SE-211 22 Malmö

Kontor Göteborg

Kyrkogatan 24, SE-411 15 Göteborg

United Kingdom

Ocean House, The Ring, Bracknell RG12 1AX, United Kingdom