2014-06-26

Nytt partneravtal med Nethouse Sverige AB

Mercur Solutions AB har tecknat ett partneravtal med Nethouse Sverige AB och kommer under hösten inleda ett samarbete där Nethouse Sverige kommer att vara återförsäljare och erbjuda konsulttjänster kopplade till programvaran Mercur Business Control.

Nethouse Sverige AB har ca 140 medarbetare vid sina kontor i Borlänge, Göteborg, Linköping, Stockholm och Örebro och kommer därmed att stärka Mercurs närvaro på den svenska marknaden. Nethouse Sveriges affärsidé, att hjälpa sina kunder att identifiera, möjliggöra och förverkliga informationsteknikens affärsmässiga möjligheter, stämmer väldigt väl med Mercurs vision om det värde man vill uppnå för sina kunder när det gäller bättre affärsinsikt och högre effektivitet. Samtidigt kompletterar Mercur Nethouse Sveriges erbjudande av lösningar inom området verksamhetsstyrning och beslutsstöd med funktioner för budget, prognos, rapportering och analys.

Mer information om Nethouse Sverige finns på www.nethouse.se

Följ oss:

Kontakta oss:

Telefon: +46 (0)8-459 69 00

Support: +46 (0)8-459 69 30

E-post:

Besök oss:

Mercur Solutions AB

Vretenvägen 13

SE-171 54 Solna

© 2018

Mercur Solutions AB

Org.nr 556288-6761

WEBBPLATSKARTA

Powered by Dynamix CMS by Initiva
Kontakt