Sandvik SRP implementerar Mercur Business Control 8

Sandvik SRP har valt Mercur Business Control för verksamhetsstyrning och beslutsstöd. Systemet integreras med bland annat affärssystemet Infor M3 (Movex) och används bland annat för rullande 16-månadersprognoser.

Försäljningsprognoserna är volymbaserade och gör beräkningar utifrån prislistor och standardkostnader. Dessutom finns moduler för prognostisering av personalkostnader och omkostnader. Kvaliteten i prognosarbetet förbättras genom tillgång till tidigare utfall och prognoser i samband med inmatningen. Lösningen drar också nytta av Mercurs standardfunktioner för dataregler, som kopplade dimensioner och automatfördelningar, vilka används för att skapa en sammanhängande datamodell och allokering av data till underliggande nivåer i organisationsstrukturen. Sandvik har redan haft sitt första bokslut och avslutat den första prognosprocessen och uppskattar systemets prestanda och möjligheten till export till koncernrapporteringssystemet SAP BPC.

Sandvik SRP i Svedala är världsledande leverantör och globalt utvecklingscenter för stenkrossar som används inom gruvindustri, stenbrotts- och entreprenadverksamhet. Sandvik SRP ingår i affärsområde Sandvik Mining and Rock Technology som är en ledande leverantör inom utrustning och verktyg, service och tekniska lösningar för gruv- och entreprenadverksamhet. 

Prenumerera på vårt nyhetsbrev

UC

Mercur Solutions AB

Mercur Solutions är ett privatägt svenskt programvaruföretag som levererar och implementera lösningar för verksamhetsstyrning och beslutsstöd. Vi har funnits i snart 50 år och är marknadsledande med vår egenutvecklade standardapplikation Mercur Business Control®, för budget, prognos, rapportering, analys och målstyrning.

Great place to work logo

Huvudkontor Solna

Mercur Solutions AB
Vretenvägen 13, SE-171 54 Solna
Telefon: +46 (0)8-459 69 00

Kontor Malmö

Stortorget 3, SE-211 22 Malmö

Kontor Göteborg

Kyrkogatan 24, SE-411 15 Göteborg

United Kingdom

Ocean House, The Ring, Bracknell RG12 1AX, United Kingdom