Specma Group väljer Mercur Business Control

Specma (www.specmahydraulic.se) har valt Mercur Business Control för budget, prognos, rapportering och analys. Systemet integreras initialt med affärssystemet IFS.

Specma Group, som ägs av Investment AB Latour, är marknadsledande leverantör av applikationsanpassade hydrauliksystem i Norden och driver även ett flertal bolag på den globala marknaden som t.ex. i Brasilien, Kina och USA.

Prenumerera på vårt nyhetsbrev

Mercur Solutions AB

Mercur Solutions AB är ett svenskt företag som har över 40 års erfarenhet av att leverera lösningar för verksamhetsstyrning och beslutsstöd. Vi är marknadsledande och skapar kundvärde i form av bättre resultat och högre effektivitet.

Huvudkontor Solna

Mercur Solutions AB
Vretenvägen 13, SE-171 54 Solna
Telefon: +46 (0)8-459 69 00

Kontor Malmö

Stortorget 3, SE-211 22 Malmö

Kontor Göteborg

Kyrkogatan 24, SE-411 15 Göteborg

United Kingdom

Ocean House, The Ring, Bracknell RG12 1AX, United Kingdom