Securitas Norge har valt Mercur Business Control för prognos och rapportering

Securitas Norge valde Mercur Business Control för att effektivisera sin prognosprocess samt ge resultatansvariga bättre möjlighet till uppföljning och analys. Securitas Norge har ca 80 användare i Mercur Business Control och systemet är integrerat med affärsystemet Microsoft Dynamics AX.

Securitas Norge har över 6 000 väktare fördelade på ca 40 avdelningskontor och närmare 50 flygplatser i hela landet. Omsättningen uppgick 2014 till NOK 2,4 miljarder.

Mercur Business Control finns sedan tidigare hos Securitas bolag i Sverige och Danmark där man har närmare 500 användare.

Prenumerera på vårt nyhetsbrev

Mercur Solutions AB

Mercur Solutions AB är ett svenskt företag som har över 40 års erfarenhet av att leverera lösningar för verksamhetsstyrning och beslutsstöd. Vi är marknadsledande och skapar kundvärde i form av bättre resultat och högre effektivitet.

Huvudkontor Solna

Mercur Solutions AB
Vretenvägen 13, SE-171 54 Solna
Telefon: +46 (0)8-459 69 00

Kontor Malmö

Stortorget 3, SE-211 22 Malmö

Kontor Göteborg

Kyrkogatan 24, SE-411 15 Göteborg

United Kingdom

Ocean House, The Ring, Bracknell RG12 1AX, United Kingdom