Anebyhusgruppen valde Mercur Business Control för verksamhetsstyrning och beslutsstöd

Anebyhusgruppen AB har valt Mercur Business Control 8 för budget, prognos och rapportering. Mercur Business Control har initialt integrerats med affärssystemet Jeeves. Lösningen stödjer bland annat styrning och uppföljning per projekt, funktionalitet för elimineringar av koncerninterna transaktioner samt på sikt koppling mot leverantörsfakturor. 

Vi uppskattar den snabba implementeringen samt att programmet är enkelt att lära sig och ändå kraftfullt.

Christer Frisk, Redovisningschef på Anebyhusgruppen

I Anebyhusgruppen, med huvudkontor i Åseda och Aneby, ingår husmärkena Anebyhus, Ekeforshus och Kungshus, tre hustillverkare med stolta traditioner som går tillbaka ända till 1940-talet. Husen tillverkas i husfabriker i Åseda och Klöverfors. Koncernen har ca 250 anställda och omsätter ca 600 Mkr. Anebyhusgruppen ägs av Active Invest AB, en stor träindustrikoncern som omsätter över 1 Mdkr och har ca 300 anställda.

Prenumerera på vårt nyhetsbrev

Mercur Solutions AB

Mercur Solutions AB är ett svenskt företag som har över 40 års erfarenhet av att leverera lösningar för verksamhetsstyrning och beslutsstöd. Vi är marknadsledande och skapar kundvärde i form av bättre resultat och högre effektivitet.

Huvudkontor Solna

Mercur Solutions AB
Vretenvägen 13, SE-171 54 Solna
Telefon: +46 (0)8-459 69 00

Kontor Malmö

Stortorget 3, SE-211 22 Malmö

Kontor Göteborg

Kyrkogatan 24, SE-411 15 Göteborg

United Kingdom

Ocean House, The Ring, Bracknell RG12 1AX, United Kingdom