Mercur hälsar Lärandegruppen i Sverige AB välkommen som kund!

Lärandegruppen i Sverige AB implementerar Mercur Business Control® - ett molnbaserat standardsystem där budget, prognos och uppföljning/analys, allt integrerat i ett system.

 

Lärandegruppen har en decentraliserad budgetprocess med flera beslutsnivåer och har därför behov av en arbets-/workflowprocess i systemet där kontroll och godkännande kan göras på flera nivåer. Lärandegruppens viktigaste tillgångar är barn/elever samt personal. 

Att följa upp intäkter, kostnader och nyckeltal är viktigt för att säkerställa resurseffektivitet och kvalitet. Koncernen har även höga kostnader för lokaler och projekt som behöver följas upp.

Möjliggör uppföljning på flera nivåer 

Mercur Business Control® möjliggöra budget-, prognos- samt uppföljning av olika slag (antal elever, årsarbetare, timmar, kvadratmeter mm) i relation till intäkter och kostnader. Budget och uppföljning kan även göras på andra dimensioner/koddelar än baskonto. Detta för att möjliggöra resultatuppföljning mm av olika delar av verksamheten.

I systemet finnas bra stöd och struktur för fördelningar i budgetprocessen men även för exempelvis lönsamhetsuppföljning. 

Integrationer med flera system

Lärandegruppens ekonomisystem Microsoft Dynamics 365 Business Central är integrerat med Mercur Business Control®. Även fakturaskanningssystem MediusFlow XI kommer integreras så att fakturabilden för en i systemet vald transaktion kan visas direkt på skärmen.

Utöver ovan läses även data in från Lönesystemet POL Självservice. 

Tydliga nyckeltal

Mercur Business Control förser användarna med nyckeltal via instrumentpaneler/dashboards på ett pedagogiskt sätt. Operativ konsolidering göras på olika nivåer och via analysverktyget kan drill-down göras ned till transaktion/faktura.

Lärandegruppen i Sverige AB med huvudkontor i Norrköping, är en av Sveriges största friskolekoncerner. Dom erbjuder förskola, grundskola och gymnasium på flera platser och även en yrkeshögskola och växer stadigt. Vinst återinvesterar i verksamheter för att utveckla dem vidare. Det har resulterat i att koncernen har en stabil grund för tillväxt och ekonomi som skapar trygghet för elever, medarbetare och partners.

Lärandegruppen i Sverige AB har fyra dotterbolag:

  • Lärande i Sverige AB

  • Lärande Partner i Östergötland AB

  • Lärande Förskolor och Grundskolor AB

  • The Learning Lab AB

Idag består koncernen av cirka 1 000 medarbetare och driver totalt 35 skolor varav tre förskolor, åtta grundskolor, 23 gymnasieskolor och en yrkeshögskola.

Prenumerera på vårt nyhetsbrev

UC

Mercur Solutions AB

Mercur Solutions är ett privatägt svenskt programvaruföretag som levererar och implementera lösningar för verksamhetsstyrning och beslutsstöd. Vi har funnits i snart 50 år och är marknadsledande med vår egenutvecklade standardapplikation Mercur Business Control®, för budget, prognos, rapportering, analys och målstyrning.

Great place to work logo

Huvudkontor Solna

Mercur Solutions AB
Vretenvägen 13, SE-171 54 Solna
Telefon: +46 (0)8-459 69 00

Kontor Malmö

Stortorget 3, SE-211 22 Malmö

Kontor Göteborg

Kyrkogatan 24, SE-411 15 Göteborg

United Kingdom

Ocean House, The Ring, Bracknell RG12 1AX, United Kingdom