Saab Kockums AB har valt Mercur

Saab Kockums har valt att införa Mercur i första hand för att få ett bättre systemstöd för att hantera sina projektprognoser. Dessutom ser Saab Kockums fram emot att få ett bättre stöd för de rapporterings- och analysbehov som de har såväl inom projektorganisationen som linjeorganisationen för att kunna följa upp verksamheten på olika nivåer.

Mercur används redan inom flera andra affärsområden inom Saab-koncernen med det övergripande målet att förbättra och effektivisera verksamhetsstyrningen och beslutsstödet. 

Saab Business Area Kockums erbjuder design, konstruktion och servicestöd för avancerade sjösystem som ytstridsfartyg och ubåtar till den svenska försvarsmakten och andra kunder över hela världen. Andra framgångsrika produkter är det luftoberoende Stirling-systemet, system för motåtgärder mot minor och ubåtsräddningssystem. Kockums har verksamhet i Karlskrona, Malmö, Muskö och Singapore

Prenumerera på vårt nyhetsbrev

Mercur Solutions AB

Mercur Solutions AB är ett svenskt företag som har över 40 års erfarenhet av att leverera lösningar för verksamhetsstyrning och beslutsstöd. Vi är marknadsledande och skapar kundvärde i form av bättre resultat och högre effektivitet.

Huvudkontor Solna

Mercur Solutions AB
Vretenvägen 13, SE-171 54 Solna
Telefon: +46 (0)8-459 69 00

Kontor Malmö

Stortorget 3, SE-211 22 Malmö

Kontor Göteborg

Kyrkogatan 24, SE-411 15 Göteborg

United Kingdom

Ocean House, The Ring, Bracknell RG12 1AX, United Kingdom