Team Olivia har implementerat Mercur Business Control för budget, prognos, rapportering och analys.

Team Olivia förbättrar och effektiviserar sina processer inom budgetering, prognostisering, rapportering och analys genom att implementera Mercur Business Control som molnlösning.

Koncernen Team Olivia utnyttjar nu Mercur Business Control som SaaS-lösning (molnlösning) för samtliga sina 60-tal dotterbolag. Team Olivia har tidigare hanterat dessa processer i Excel och ser nu fram emot att på ett effektivare sätt hantera detta i komplett system för verksamhetsstyrning och beslutsstöd från Mercur Solutions AB.

Vi valde att använda Mercur som SaaS lösning då vi vill ha en enkel systemdrift. Mercur Business Control ger oss en snabbare och mindre resurskrävande planerings- och uppföljningsprocess vilket är avgörande i en växande organisation. Vi kommer också få en bättre kontroll på så väl enskilda delar som helheten av vår verksamhet. Dessutom underlättar det att systemet är enkelt för verksamhetsansvariga att lära sig. Det har visat sig inte minst i hur snabbt verksamheterna har tagit till sig Mercur, idag skulle vi inte kunna vara utan det. Sett till pris och vad systemet kan leverera är vi mest förvånade att inte fler bolag använder Mercur idag.

Adam Nerell, CIO på Team Olivia

Team Olivia är en av de största privata aktörerna som erbjuder omsorgstjänster i Sverige, Norge och Danmark. Verksamheten bedrivs nära kunderna där ett 60-tal dotterbolag finns etablerade under lokala varumärken på drygt 200 verksamhetsställen. Totalt har Team Olivia fler än 12 000 medarbetare som strävar efter att ge människor ett rikt och utvecklande liv, utifrån sina behov.

Vill du veta mer om hur vi hjälpt andra bolag inom vård och omsorg?  

Här hittar du några av våra referenser i branschen!

Prenumerera på vårt nyhetsbrev

UC

Mercur Solutions AB

Mercur Solutions är ett privatägt svenskt programvaruföretag som levererar och implementera lösningar för verksamhetsstyrning och beslutsstöd. Vi har funnits i snart 50 år och är marknadsledande med vår egenutvecklade standardapplikation Mercur Business Control®, för budget, prognos, rapportering, analys och målstyrning.

Great place to work logo

Huvudkontor Solna

Mercur Solutions AB
Vretenvägen 13, SE-171 54 Solna
Telefon: +46 (0)8-459 69 00

Kontor Malmö

Stortorget 3, SE-211 22 Malmö

Kontor Göteborg

Kyrkogatan 24, SE-411 15 Göteborg

United Kingdom

Ocean House, The Ring, Bracknell RG12 1AX, United Kingdom