2018-09-12

Team Olivia har implementerat Mercur Business Control för budget, prognos, rapportering och analys.

Team Olivia förbättrar och effektiviserar sina processer inom budgetering, prognostisering, rapportering och analys genom att implementera Mercur Business Control som molnlösning.

Koncernen Team Olivia utnyttjar nu Mercur Business Control som SaaS-lösning (molnlösning) för samtliga sina 60-tal dotterbolag. Team Olivia har tidigare hanterat dessa processer i Excel och ser nu fram emot att på ett effektivare sätt hantera detta i komplett system för verksamhetsstyrning och beslutsstöd från Mercur Solutions AB.

 

Vi valde att använda Mercur som SaaS lösning då vi vill ha en enkel systemdrift. Mercur Business Control ger oss en snabbare och mindre resurskrävande planerings- och uppföljningsprocess vilket är avgörande i en växande organisation. Vi kommer också få en bättre kontroll på så väl enskilda delar som helheten av vår verksamhet. Dessutom underlättar det att systemet är enkelt för verksamhetsansvariga att lära sig. Det har visat sig inte minst i hur snabbt verksamheterna har tagit till sig Mercur, idag skulle vi inte kunna vara utan det. Sett till pris och vad systemet kan leverera är vi mest förvånade att inte fler bolag använder Mercur idag.

Adam Nerell, CIO på Team Olivia

 

Team Olivia är en av de största privata aktörerna som erbjuder omsorgstjänster i Sverige, Norge och Danmark. Verksamheten bedrivs nära kunderna där ett 60-tal dotterbolag finns etablerade under lokala varumärken på drygt 200 verksamhetsställen. Totalt har Team Olivia fler än 12 000 medarbetare som strävar efter att ge människor ett rikt och utvecklande liv, utifrån sina behov.

 

Vill du veta mer om hur vi hjälpt andra bolag inom vård och omsorg?  

Här hittar du några av våra referenser i branschen!

 

 

 

Följ oss:

Kontakta oss:

Telefon: +46 (0)8-459 69 00

Support: +46 (0)8-459 69 30

E-post:

Besök oss:

Mercur Solutions AB

Vretenvägen 13

SE-171 54 Solna

© 2018

Mercur Solutions AB

Org.nr 556288-6761

WEBBPLATSKARTA

Powered by Dynamix CMS by Initiva
Kontakt