2017-05-09

Väderstad spar tid i flera led med Mercur!

Väderstad använder Mercur för budget, prognos, rapportering och analys med en väl fungerande finansiell rapportering och summering av dotterbolagen på månadsbasis. Rapporterna har samma utseende för samtliga enheter och alla tittar på kvalitetssäkrade och jämförbara siffror. 

"Vi får väldigt snabbt en bra överblick och har sparat mycket tid i flera led efter införandet av Mercur Business Control.”
Carola Gladh Ericson, Group Reporting Manager, Väderstad

Inom Väderstad använder många delar av företaget Mercur, VD:ar i dotterbolagen, ekonomi, projektledare, säljansvariga och kostnadsställeansvariga. 

Användningsområdet skiljer sig åt mellan olika användargrupper men gemensamt är fokus på att löpande kunna följa sitt ansvarsområde. En mycket uppskattad och användbar funktion är ”drill down” som ger användare möjligheten att själva analysera underliggande data.  

Väderstad upplever det dessutom som väldigt positivt att alltid ha tillgång till aktuell information samtidigt som rapporter på historiska perioder visar jämförbara siffror.

 

Här kan du läsa hela artikeln om hur Väderstad fått bättre överblick och stora tidsvinster med Mercur! 

 

Väderstad är ett familjeägt företag som startade i Rune Starks Mekaniska verkstad 1962. Företaget ägs fortfarande av familjen Stark som nu är inne på 3:e generationen. Väderstad förser det moderna jordbruket med högeffektiva maskiner och metoder inom jordbruk.

 

Följ oss:

Kontakta oss:

Telefon: +46 (0)8-459 69 00

Support: +46 (0)8-459 69 30

E-post:

Besök oss:

Mercur Solutions AB

Vretenvägen 13

SE-171 54 Solna

© 2018

Mercur Solutions AB

Org.nr 556288-6761

WEBBPLATSKARTA

Powered by Dynamix CMS by Initiva
Kontakt