Väderstad spar tid i flera led med Mercur!

Väderstad använder Mercur för budget, prognos, rapportering och analys med en väl fungerande finansiell rapportering och summering av dotterbolagen på månadsbasis. Rapporterna har samma utseende för samtliga enheter och alla tittar på kvalitetssäkrade och jämförbara siffror. 

"Vi får väldigt snabbt en bra överblick och har sparat mycket tid i flera led efter införandet av Mercur Business Control.”
Carola Gladh Ericson, Group Reporting Manager, Väderstad

Inom Väderstad använder många delar av företaget Mercur, VD:ar i dotterbolagen, ekonomi, projektledare, säljansvariga och kostnadsställeansvariga. 

Användningsområdet skiljer sig åt mellan olika användargrupper men gemensamt är fokus på att löpande kunna följa sitt ansvarsområde. En mycket uppskattad och användbar funktion är ”drill down” som ger användare möjligheten att själva analysera underliggande data.  

Väderstad upplever det dessutom som väldigt positivt att alltid ha tillgång till aktuell information samtidigt som rapporter på historiska perioder visar jämförbara siffror.

Här kan du läsa hela artikeln om hur Väderstad fått bättre överblick och stora tidsvinster med Mercur! 

Väderstad är ett familjeägt företag som startade i Rune Starks Mekaniska verkstad 1962. Företaget ägs fortfarande av familjen Stark som nu är inne på 3:e generationen. Väderstad förser det moderna jordbruket med högeffektiva maskiner och metoder inom jordbruk.

Prenumerera på vårt nyhetsbrev

Mercur Solutions AB

Mercur Solutions AB är ett svenskt företag som har över 40 års erfarenhet av att leverera lösningar för verksamhetsstyrning och beslutsstöd. Vi är marknadsledande och skapar kundvärde i form av bättre resultat och högre effektivitet.

Huvudkontor Solna

Mercur Solutions AB
Vretenvägen 13, SE-171 54 Solna
Telefon: +46 (0)8-459 69 00

Kontor Malmö

Stortorget 3, SE-211 22 Malmö

Kontor Göteborg

Kyrkogatan 24, SE-411 15 Göteborg

United Kingdom

Ocean House, The Ring, Bracknell RG12 1AX, United Kingdom