ApoEx har valt Mercur Business Control

ApoEx har implementerat Mercur Business Control för prognos och rapportering. 

ApoEx hade behov av en bättre lösning för att hantera befintliga processer för planering och uppföljning. Med hjälp av Mercur Business Control hanterar nu ApoEx prognoser och rapportering för bl a försäljning, omkostnader, personal och projekt. ApoEx har även byggt tydliga dashboards i Mercur för dessa ändamål. 

Mercur Business Control är integrerat med ApoEx Google Big Query-lösning för import av både finansiell data och försäljningsdata.

ApoEx grundades 2010 i syfte att förenkla och förbättra vården. Sedan dess har tusentals vårdföretag inom privat och offentlig sektor valt ApoEx som sin strategiska partner avseende försörjning av läkemedel och förbrukningsmaterial. Verksamheten kännetecknas av kunddriven innovation och attityden att ingenting är omöjligt. ApoEx omsätter ca 6 mdr sek och har över 400 anställda.

Prenumerera på vårt nyhetsbrev

UC

Mercur Solutions AB

Mercur Solutions är ett privatägt svenskt programvaruföretag som levererar och implementera lösningar för verksamhetsstyrning och beslutsstöd. Vi har funnits i snart 50 år och är marknadsledande med vår egenutvecklade standardapplikation Mercur Business Control®, för budget, prognos, rapportering, analys och målstyrning.

Great place to work logo

Huvudkontor Solna

Mercur Solutions AB
Vretenvägen 13, SE-171 54 Solna
Telefon: +46 (0)8-459 69 00

Kontor Malmö

Stortorget 3, SE-211 22 Malmö

Kontor Göteborg

Kyrkogatan 24, SE-411 15 Göteborg

United Kingdom

Ocean House, The Ring, Bracknell RG12 1AX, United Kingdom