Strålande resultat i årets kundundersökning!

I årets kundundersökning kan vi med glädje se en stor förflyttning i NPS från förra årets +31 till årets fantastiska +52. Det är glädjande att se hur vi hamnar på ännu högre nivåer inom alla områden så som produkt, användning, utveckling och support. 

Vad är Net Promoter Score®?

Net Promoter Score, eller NPS som det förkortas, är ett mått på kundlojalitet. Net Promoter Score är ett index som bygger på en enda fråga: ”Skulle du rekommendera det här företaget till en kollega eller vän?” Skalan är mellan 0-10 där 0 innebär att det inte alls är sannolikt och 10 innebär att det är mycket sannolikt.

De som ger betyget 0-6 betecknas som Kritiker, de som anger betyget 7-8 kallas Passiva och de som ger betyget 9 eller 10 är så kallade Ambassadörer. Net Promoter Score kan anta ett värde mellan -100 och 100. För att få fram värdet på NPS så räknar man andelen Ambassadörer och drar sedan bort andelen Kritiker.

Inom Business to business, B2B, brukar man säga att ett värde runt +30 klassas som bra och når man upp till ett värde över +50 är det utmärkt med många nöjda kunder, +70 är exceptionellt och en perfekt poäng + 100 är som enhörningar – de finns helt enkelt inte.

Vårt NPS +52!

När vi ställde NPS frågan till alla våra kunder ”Hur sannolikt är det att du skulle rekommendera Mercur till en kollega eller vän?” fick vi många spontana kommentarer så som:

  • Finns inget som begränsar oss med Mercur

  • Bra konsulter, snabb hjälp, flexibla lösningar

  • Lätt att använda och bra för utveckling av vår verksamhet

Nyckeltalet hamnade på fantastiska +52 vilket är en stor ökning för förra årets +31. Vi är väldigt glada och nöjda med då det inte bara säger något om kundnöjdhet utan att vi dessutom har störst andel ambassadörer som gärna berättar för andra om oss som företag! 

Det är otroligt roligt att se den kundlojalitet vi har och att våra kunder vill rekommendera oss till andra. Det är ett starkt bevis på att vi gör rätt saker och kommer fortsätta med det framöver.

Ulf Alkelin, VD Mercur

Nöjda kunder 

Att spara tid i den dagliga verksamheten och på en central nivå samt att snabba upp processer är något som vi brinner för. Vi vet att det här är något av det viktigaste parametrarna vid val av ett systemstöd. I årets kundundersökning kan vi se att hela 98% av våra kunder anser att de snabbar upp processerna och sparar tid med Mercur. 

Att hela 97% av våra kunder anser det troligt att de fortfarande är kund hos oss om 5 år visar på den starka lojalitet vi har och det värde vi kan bidra med i kundens verksamhet. Vi har alltid legat på siffror över 90% men årets resultat står ut och är något vi ser som otroligt positivt!

Strålande resultat i årets kundundersökning hos Mercur

Stort engagemang 

Vi ser ett fortsatt stort engagemang från våra kunder med den höga svarsfrekvens vi haft genom åren som kvarstår. Vi är glada och stolta över att så många tog sig tid att svara på årets kundundersökning vilket också bidrog till att vi nu skänker 10 500kr till Röda Korset som tack för alla svar vi fick in.

Vi vill tacka alla våra kunder för allt engagemang och fin återkoppling!

Prenumerera på vårt nyhetsbrev

UC

Mercur Solutions AB

Mercur Solutions är ett privatägt svenskt programvaruföretag som levererar och implementera lösningar för verksamhetsstyrning och beslutsstöd. Vi har funnits i snart 50 år och är marknadsledande med vår egenutvecklade standardapplikation Mercur Business Control®, för budget, prognos, rapportering, analys och målstyrning.

Great place to work logo

Huvudkontor Solna

Mercur Solutions AB
Vretenvägen 13, SE-171 54 Solna
Telefon: +46 (0)8-459 69 00

Kontor Malmö

Stortorget 3, SE-211 22 Malmö

Kontor Göteborg

Kyrkogatan 24, SE-411 15 Göteborg

United Kingdom

Ocean House, The Ring, Bracknell RG12 1AX, United Kingdom