Säker planering och effektivt beslutsstöd på AJ Produkter med Mercur Business Control

AJ Produkter AB i Halmstad tillverkar och säljer 15 000 produkter på 19 marknader med en uttalad omnichannel-strategi via ett antal distributions- och försäljningskanaler. Många av produkterna tillverkas i AJ Produkters fabriker i Polen och Slovakien. Totalt arbetar man med 10 olika valutor i sina processer för planering, uppföljning och analys. 

Efter en mycket snabb internationell expansion blev planeringsprocesserna alltmer komplexa och tidskrävande med hundratals Excelfiler som skickades runt inom organisationen. Behovet av ett robust, flexibelt och skalbart systemstöd för effektivisering av AJ Produkters processer för planering och beslutsstöd var uppenbart.

Efter en omfattande utvärdering av flera systemlösningar och leverantörer valdes Mercur Business Control som ett heltäckande stöd för planering och beslutsstöd. Mercur är integrerat med affärssystemet Microsoft Dynamics AX, Medius Flow för fakturaskanning, AARO för legal finansiell rapportering och Kontek för löner och personal.

Vi har sparat väldigt mycket tid och många andra resurser under vår budgetprocess tack vare Mercurs lösning. Vi har även implementerat en process för löpande prognoser. Beslutsfattare på alla nivåer inom AJ Produkter kan nu löpande analysera produktion och försäljning, få värdefull affärskritisk insikt och ha full kontroll på våra komplexa internationella processer för tillverkning och försäljning.

Dr. David Bray, Vice VD och försäljningsdirektör, AJ Produkter AB

AJ Produkter AB är en ledande tillverkare och leverantör av produkter och utrustning för arbetsplatser som kontor, skolor, lager och industri. AJ Produkter AB erbjuder ett högkvalitativt modernt utbud av produkter och lösningar under devisen ”rätt produkter till rätt priser”.

Prenumerera på vårt nyhetsbrev

UC

Mercur Solutions AB

Mercur Solutions är ett privatägt svenskt programvaruföretag som levererar och implementera lösningar för verksamhetsstyrning och beslutsstöd. Vi har funnits i snart 50 år och är marknadsledande med vår egenutvecklade standardapplikation Mercur Business Control®, för budget, prognos, rapportering, analys och målstyrning.

Great place to work logo

Huvudkontor Solna

Mercur Solutions AB
Vretenvägen 13, SE-171 54 Solna
Telefon: +46 (0)8-459 69 00

Kontor Malmö

Stortorget 3, SE-211 22 Malmö

Kontor Göteborg

Kyrkogatan 24, SE-411 15 Göteborg

United Kingdom

Ocean House, The Ring, Bracknell RG12 1AX, United Kingdom