Mercur välkomnar Amnesty International Sverige som ny kund!

Amnesty International är en global organisation som kämpar för alla människors lika värde. Vi är glada att kunna välkomna Amnesty International Sverige som kund till Mercur där vi hoppas på att kunna bidra till att underlätta deras administrativa arbete. 

Amnesty sökte efter ett systemstöd för att komma bort från manuella processer i samband med budget och prognosarbetet. Det var även viktigt att se över och utveckla sina analysmöjligheter. Valet föll på Mercur Business Control för budget, prognos, rapportering och analys. 

Implementationen pågår och framöver ska Amnesty även läsa in data från HR- och CRM-system för att samla allt på en plats. 

 

Amnesty International arbetar för att mänskliga rättigheter ska gälla alla, nu och i framtiden. Amnestys arbete handlar om att skapa en opinion stark nog att långsiktigt förbättra människors villkor och samtidigt hjälpa dem som drabbas här och nu. För att lyckas arbetar de både lokalt och internationellt, på individuell och statlig nivå.

Prenumerera på vårt nyhetsbrev

Mercur Solutions AB

Mercur Solutions AB är ett svenskt företag som har över 40 års erfarenhet av att leverera lösningar för verksamhetsstyrning och beslutsstöd. Vi är marknadsledande och skapar kundvärde i form av bättre resultat och högre effektivitet.

Huvudkontor Solna

Mercur Solutions AB
Vretenvägen 13, SE-171 54 Solna
Telefon: +46 (0)8-459 69 00

Kontor Malmö

Stortorget 3, SE-211 22 Malmö

Kontor Göteborg

Kyrkogatan 24, SE-411 15 Göteborg

United Kingdom

Ocean House, The Ring, Bracknell RG12 1AX, United Kingdom