Specma Components AB väljer Mercur Business Control

Specma Components har valt Mercur Business Control för budget, prognos, rapportering och analys. Systemet integreras initialt med affärssystemet Jeeves.

Specma Components (www.specma.se), med huvudkontor i Skellefteå, erbjuder ett heltäckande produktsortiment av hydraulik-, pneumatik- och ledningskomponenter samt centralsmörjningssystem. Företaget är en del av svenska Specma Group, branschledande inom applikationsbaserade system och komponenter för hydraulik och centralsmörjning i de nordiska länderna och med en stark närvaro även i USA, Kina, Polen och Brasilien. År 2014 uppgick Specma Groups omsättning till 619 miljoner SEK varav Specma Components andel var 274 miljoner kronor SEK med 107 anställda.

Prenumerera på vårt nyhetsbrev

Mercur Solutions AB

Mercur Solutions AB är ett svenskt företag som har över 40 års erfarenhet av att leverera lösningar för verksamhetsstyrning och beslutsstöd. Vi är marknadsledande och skapar kundvärde i form av bättre resultat och högre effektivitet.

Huvudkontor Solna

Mercur Solutions AB
Vretenvägen 13, SE-171 54 Solna
Telefon: +46 (0)8-459 69 00

Kontor Malmö

Stortorget 3, SE-211 22 Malmö

Kontor Göteborg

Kyrkogatan 24, SE-411 15 Göteborg

United Kingdom

Ocean House, The Ring, Bracknell RG12 1AX, United Kingdom