Stena väljer Mercur Business Control

Stena Bulk har valt Mercur Business Control för rapportering, analys, budget och prognos. Systemet integreras med Stenas gemensamma datalager.

Stena Bulk är ett ledande internationellt tankrederi med en flotta på cirka 100 fartyg. Stena Bulks huvudkontor ligger i Göteborg med lokala kontor i Houston, Rio och Singapore.

Prenumerera på vårt nyhetsbrev

Mercur Solutions AB

Mercur Solutions AB är ett svenskt företag som har över 40 års erfarenhet av att leverera lösningar för verksamhetsstyrning och beslutsstöd. Vi är marknadsledande och skapar kundvärde i form av bättre resultat och högre effektivitet.

Great place to work logo
UC

Huvudkontor Solna

Mercur Solutions AB
Vretenvägen 13, SE-171 54 Solna
Telefon: +46 (0)8-459 69 00

Kontor Malmö

Stortorget 3, SE-211 22 Malmö

Kontor Göteborg

Kyrkogatan 24, SE-411 15 Göteborg

United Kingdom

Ocean House, The Ring, Bracknell RG12 1AX, United Kingdom