2013-10-16

Stena väljer Mercur Business Control

Stena Bulk har valt Mercur Business Control för rapportering, analys, budget och prognos. Systemet integreras med Stenas gemensamma datalager.

Stena Bulk är ett ledande internationellt tankrederi med en flotta på cirka 100 fartyg. Stena Bulks huvudkontor ligger i Göteborg med lokala kontor i Houston, Rio och Singapore.

Följ oss:

Kontakta oss:

Telefon: +46 (0)8-459 69 00

Support: +46 (0)8-459 69 30

E-post:

Besök oss:

Mercur Solutions AB

Vretenvägen 13

SE-171 54 Solna

© 2018

Mercur Solutions AB

Org.nr 556288-6761

WEBBPLATSKARTA

Powered by Dynamix CMS by Initiva
Kontakt