Stora tidsvinster för Boule med Mercur! 

Boule Diagnostics vände sig till Mercur efter att ha sett behovet växa fram av en komplett lösning för budget, prognos och uppföljning för verksamheten. 

Boule, som varit kund hos Mercur sen några år tillbaka i tiden, började med en enklare lösning för att ersätta de olika verktyg, främst Excel, som användes inom budget- och prognosarbetet. 

Med tiden har Boule vuxit in i systemet och använder nu Mercur Business Control för budget/prognos, försäljning, OPEX och personal samt prognos, cashflow, valuta, och uppföljning med kundanalys.

Då många av dessa processer tidigare hanterats manuellt och inte kunnat samlas på en och samma plats har man nu stor nytta av att allt hanteras i Mercur och ger en helhetssyn på verksamhetsstyrning och beslutsstöd hos Boule. 

Boule tar all sin data från Jeeves där man har all den information man behöver för att få full överblick och funktionalitet över hela företaget.

Boule Diagnostics ser stora tidsvinster och bättre samarbetsmöjligheter med Mercur Business Control som nu knyter samman organisationen på ett sätt som gör att man får ett bättre samverkan och överblick för mål och visioner.

Boule Diagnostics AB är ett företag på den globala diagnostikmarknaden som i egen regi utvecklar, tillverkar och marknadsför instrument och förbrukningsvaror för bloddiagnostik.

Boules automatiserade hematologisystem används sedan mer än 60 år av kliniska laboratorier över hela världen. Boules blodanalyser bidrar till att ge en viktig första indikation för många sjukdomstillstånd.

Boule verkar via dotterbolag i Sverige, USA, Mexiko och Ryssland. Företagets produkter säljs globalt främst genom mer än 200 distributörer och partners i mer än 100 länder, med stöd av Boules egna lokala försäljnings- och supportpersonal. Boule-aktien är noterad på Nasdaq Stockholm sedan 2011.

Prenumerera på vårt nyhetsbrev

UC

Mercur Solutions AB

Mercur Solutions är ett privatägt svenskt programvaruföretag som levererar och implementera lösningar för verksamhetsstyrning och beslutsstöd. Vi har funnits i snart 50 år och är marknadsledande med vår egenutvecklade standardapplikation Mercur Business Control®, för budget, prognos, rapportering, analys och målstyrning.

Great place to work logo

Huvudkontor Solna

Mercur Solutions AB
Vretenvägen 13, SE-171 54 Solna
Telefon: +46 (0)8-459 69 00

Kontor Malmö

Stortorget 3, SE-211 22 Malmö

Kontor Göteborg

Kyrkogatan 24, SE-411 15 Göteborg

United Kingdom

Ocean House, The Ring, Bracknell RG12 1AX, United Kingdom