Tunnelbanan Teknik väljer Mercur Business Control

Tunnelbanan Teknik väljer Mercur Business Control för Rapportering, Analys, budget och prognos. Systemet integreras med företagets ekonomi- och personalsystem.

Tunnelbanan Teknik Stockholm AB (TBT) har tillsammans med MTR ett helhetsansvar för driften av tunnelbanan i Stockholm. TBT förvaltar, utvecklar och underhåller samtliga tunnelbanans ca 500 fordon samt den verkstadsutrustning som ingår och ägs av SL.

Prenumerera på vårt nyhetsbrev

Mercur Solutions AB

Mercur Solutions AB är ett svenskt företag som har över 40 års erfarenhet av att leverera lösningar för verksamhetsstyrning och beslutsstöd. Vi är marknadsledande och skapar kundvärde i form av bättre resultat och högre effektivitet.

Huvudkontor Solna

Mercur Solutions AB
Vretenvägen 13, SE-171 54 Solna
Telefon: +46 (0)8-459 69 00

Kontor Malmö

Stortorget 3, SE-211 22 Malmö

Kontor Göteborg

Kyrkogatan 24, SE-411 15 Göteborg

United Kingdom

Ocean House, The Ring, Bracknell RG12 1AX, United Kingdom