MTR Nordic väljer Mercur Business Control

Transportföretaget MTR Nordic, med ansvar för att driva Stockholms Tunnelbana och från mars 2015 även MTR Express på sträckan Stockholm-Göteborg, väljer Mercur Business Control för rapportering, analys, budget och prognos samt KPI-hantering. KPI-hanteringen innebär styrning mot och uppföljning av nyckeltal, så kallade Key Performance Indicators. Systemet integreras med företagets datalager.

MTR Nordics vision är att vara ett ledande globalt företag som genom omsorgsfull service länkar samman och utvecklar samhällen.

MTR Nordic ingår i den globala MTR-koncernen som etablerades i Hongkong 1975, med uppdrag att etablera och driva tunnelbana i Hongkong. MTR står för Mass Transit Railway. År 2000 noterades MTR på Hongkong-börsen, men är än idag majoritetsägt av den särskilda kinesiska administrationen som styr Hongkong.

 

Prenumerera på vårt nyhetsbrev

Mercur Solutions AB

Mercur Solutions AB är ett svenskt företag som har över 40 års erfarenhet av att leverera lösningar för verksamhetsstyrning och beslutsstöd. Vi är marknadsledande och skapar kundvärde i form av bättre resultat och högre effektivitet.

Huvudkontor Solna

Mercur Solutions AB
Vretenvägen 13, SE-171 54 Solna
Telefon: +46 (0)8-459 69 00

Kontor Malmö

Stortorget 3, SE-211 22 Malmö

Kontor Göteborg

Kyrkogatan 24, SE-411 15 Göteborg

United Kingdom

Ocean House, The Ring, Bracknell RG12 1AX, United Kingdom