Foto: Mikael Ullen, Trafikverket

Trafikverket inför nytt systemstöd för budget, prognos och uppföljning

Trafikverket har valt Mercur Business Control för att ge organisationen ett heltäckande stöd för budget, prognos och uppföljning.

Målet är att systemstödet ska ge Trafikverket bättre förutsättningar för planering och uppföljning av ekonomi och verksamhet, på både kort och lång sikt, i enlighet med myndighetens lednings- och styrfilosofi samt ge chefer på alla nivåer i organisationen en omedelbar uppfattning om det ekonomiska läget. Stor vikt läggs vid att användargränssnittet ska upplevas som tydligt, snyggt och modernt av användarna samtidigt som lösningen ska kunna hantera stora datamängder och ett mycket stort antal samtidiga användare.

Det är aldrig lätt att välja system, men under våra diskussioner med ett antal leverantörer kände vi att Mercur var det bästa alternativet. Mercur Business Control uppfyllde Trafikverkets behov och krav bäst, samt att dom var överlägsna på att förstå och sätta sig in i vår relativt komplexa verksamhet. Vi är mycket nöjda med valet och ser fram emot att tillsammans med Mercur skapa en gemensam lösning som täcker hela myndighetens behov för budget, prognos, rapportering och analys.

Catarina Bredbo, avdelningschef på Trafikverket

Vi är glada att ytterligare en stor myndighet valt oss som bästa leverantör av budget, prognos, rapportering och analyssystem. Vi ser fram emot ett spännande samarbete med Trafikverket när vi nu får möjlighet leverera ett viktigt stöd för deras ekonomi- och verksamhetsstyrning.

Ulf Alkelin, VD på Mercur Solutions AB

 

Trafikverket är en svensk statlig förvaltningsmyndighet med cirka 9 000 anställda, som inledde sin verksamhet den 1 april 2010 och förvaltar en total budget på cirka 50 miljarder kronor. Myndigheten har huvudkontor i Borlänge och regionkontor i Luleå, Gävle, Stockholm, Eskilstuna, Göteborg och Kristianstad. Lena Erixon är generaldirektör sedan 1 september 2015.

Trafikverket arbetar för att skapa tillgänglighet för alla och för hela landet – visionen är att alla kommer fram smidigt, grönt och tryggt. Transportsystemet ska vara utformat så, att det är enkelt och säkert att resa och transportera varor, och dess klimat- och miljöpåverkan ska vara minimal. Trafikverket ansvarar för byggande, drift och underhåll av statliga vägar och järnvägar samt för långsiktig planering för hela transportsystemet: vägtrafik, järnvägstrafik, sjöfart och luftfart. 

Prenumerera på vårt nyhetsbrev

 

Mercur Solutions AB

Mercur Solutions AB är ett svenskt företag som har över 40 års erfarenhet av att leverera lösningar för verksamhetsstyrning och beslutsstöd. Vi är marknadsledande och skapar kundvärde i form av bättre resultat och högre effektivitet.

Huvudkontor Solna

Mercur Solutions AB
Vretenvägen 13, SE-171 54 Solna
Telefon: +46 (0)8-459 69 00

Kontor Malmö

Stortorget 3, SE-211 22 Malmö

Kontor Göteborg

Östra Hamngatan 17, SE-411 10 Göteborg

United Kingdom

Ocean House, The Ring, Bracknell RG12 1AX, United Kingdom