Foto: Mikael Ullen, Trafikverket

Trafikverket inför nytt systemstöd för budget, prognos och uppföljning

Trafikverket har valt Mercur Business Control för att ge organisationen ett heltäckande stöd för budget, prognos och uppföljning.

Målet är att systemstödet ska ge Trafikverket bättre förutsättningar för planering och uppföljning av ekonomi och verksamhet, på både kort och lång sikt, i enlighet med myndighetens lednings- och styrfilosofi samt ge chefer på alla nivåer i organisationen en omedelbar uppfattning om det ekonomiska läget. Stor vikt läggs vid att användargränssnittet ska upplevas som tydligt, snyggt och modernt av användarna samtidigt som lösningen ska kunna hantera stora datamängder och ett mycket stort antal samtidiga användare.

Vi är glada att ytterligare en stor myndighet valt oss som bästa leverantör av budget, prognos, rapportering och analyssystem. Vi ser fram emot ett spännande samarbete med Trafikverket när vi nu får möjlighet leverera ett viktigt stöd för deras ekonomi- och verksamhetsstyrning.

Ulf Alkelin, VD på Mercur Solutions AB

Trafikverket är en svensk statlig förvaltningsmyndighet med cirka 9 000 anställda, som inledde sin verksamhet den 1 april 2010 och förvaltar en total budget på cirka 50 miljarder kronor. Myndigheten har huvudkontor i Borlänge och regionkontor i Luleå, Gävle, Stockholm, Eskilstuna, Göteborg och Kristianstad. Lena Erixon är generaldirektör sedan 1 september 2015.

Trafikverket arbetar för att skapa tillgänglighet för alla och för hela landet – visionen är att alla kommer fram smidigt, grönt och tryggt. Transportsystemet ska vara utformat så, att det är enkelt och säkert att resa och transportera varor, och dess klimat- och miljöpåverkan ska vara minimal. Trafikverket ansvarar för byggande, drift och underhåll av statliga vägar och järnvägar samt för långsiktig planering för hela transportsystemet: vägtrafik, järnvägstrafik, sjöfart och luftfart. 

Prenumerera på vårt nyhetsbrev

UC

Mercur Solutions AB

Mercur Solutions är ett privatägt svenskt programvaruföretag som levererar och implementera lösningar för verksamhetsstyrning och beslutsstöd. Vi har funnits i snart 50 år och är marknadsledande med vår egenutvecklade standardapplikation Mercur Business Control®, för budget, prognos, rapportering, analys och målstyrning.

Great place to work logo

Huvudkontor Solna

Mercur Solutions AB
Vretenvägen 13, SE-171 54 Solna
Telefon: +46 (0)8-459 69 00

Kontor Malmö

Stortorget 3, SE-211 22 Malmö

Kontor Göteborg

Kyrkogatan 24, SE-411 15 Göteborg

United Kingdom

Ocean House, The Ring, Bracknell RG12 1AX, United Kingdom