2019-08-06

PRI har implementerat Mercur Business Control som molntjänst

PRI har implementerat ett nytt beslutsstödsystem från Mercur Solutions AB, Mercur Business Control – en komplett lösning för rapportering, analys, budget och prognos. 

Systemet är integrerat mot affärssystemet Unit4 Business World (Agresso). 

 

PRI garanterar och administrerar tjänstepensioner i egen regi. Verksamheten bygger på att företagen ska behålla sitt pensionskapital i verksamheten eller avsätta det i en pensionsstiftelse.

PRI:s erbjudande omfattar kreditförsäkring, pensionsadministration, aktuariella tjänster, stiftelseadministration samt information och utbildning.

Moderbolag är Försäkringsbolaget PRI Pensionsgaranti, ömsesidigt som bildades 1961. Bolagets försäkringsansvar uppgår till 300 miljarder kronor. Moderbolaget ansvarar för kreditförsäkring och kollektivavtalad ITP 2-administration. Tillsammans med dotterbolagen PRI Pensionstjänst AB och PRI Stiftelsetjänst AB har bolaget totalt 101 anställda i Stockholm och Göteborg.

 

Följ oss:

Kontakta oss:

Telefon: +46 (0)8-459 69 00

Support: +46 (0)8-459 69 30

E-post:

Besök oss:

Mercur Solutions AB

Vretenvägen 13

SE-171 54 Solna

© 2018

Mercur Solutions AB

Org.nr 556288-6761

WEBBPLATSKARTA

Powered by Dynamix CMS by Initiva
Kontakt