PRI har implementerat Mercur Business Control som molntjänst

PRI har implementerat ett nytt beslutsstödsystem från Mercur Solutions AB, Mercur Business Control – en komplett lösning för rapportering, analys, budget och prognos. 

Systemet är integrerat mot affärssystemet Unit4 Business World (Agresso). 

 

PRI garanterar och administrerar tjänstepensioner i egen regi. Verksamheten bygger på att företagen ska behålla sitt pensionskapital i verksamheten eller avsätta det i en pensionsstiftelse.

PRI:s erbjudande omfattar kreditförsäkring, pensionsadministration, aktuariella tjänster, stiftelseadministration samt information och utbildning.

Moderbolag är Försäkringsbolaget PRI Pensionsgaranti, ömsesidigt som bildades 1961. Bolagets försäkringsansvar uppgår till 300 miljarder kronor. Moderbolaget ansvarar för kreditförsäkring och kollektivavtalad ITP 2-administration. Tillsammans med dotterbolagen PRI Pensionstjänst AB och PRI Stiftelsetjänst AB har bolaget totalt 101 anställda i Stockholm och Göteborg.

 

Prenumerera på vårt nyhetsbrev

Mercur Solutions AB

Mercur Solutions AB är ett svenskt företag som har över 40 års erfarenhet av att leverera lösningar för verksamhetsstyrning och beslutsstöd. Vi är marknadsledande och skapar kundvärde i form av bättre resultat och högre effektivitet.

Huvudkontor Solna

Mercur Solutions AB
Vretenvägen 13, SE-171 54 Solna
Telefon: +46 (0)8-459 69 00

Kontor Malmö

Stortorget 3, SE-211 22 Malmö

Kontor Göteborg

Kyrkogatan 24, SE-411 15 Göteborg

United Kingdom

Ocean House, The Ring, Bracknell RG12 1AX, United Kingdom