Transdev förenklar sina processer med Mercur

Transdev upplevde ett ökande behov av ett verktyg för att förbättra och förenkla sin budgeterings- och rapporteringsprocess. Efter en grundlig jämförelse med ett flertal leverantörer konstaterade man att Mercur var den lösning som stämde mest in på de behov man såg inom organisationen. 

Implementationen av lösningen hade ett tydligt fokus på att kunna underlätta för alla inblandade i framför allt budgeteringsarbetet, som tidigare varit tidskrävande och resursintensivt. 

Med Mercur på plats kommer Transdev få en betydligt enklare och smidigare process som gör att man sparar både tid och resurser samt får säkrare underlag för framtida beslut inom organisationen.

Vi är glada att välkomna Transdev som ny kund till Mercur! Vi har under åren fått ett flertal kunder inom transportsektorn och ser fram emot att hjälpa Transdev med sina processer och bidra till deras utveckling.

Ulf Alkelin, VD, Mercur Solutions

Transdev ger människor frihet att resa när de vill och hur de vill. Transdevs erbjudande spänner över flera transportslag, bland andra buss, tåg, spårvagn och båt. Vi ingår i den internationella koncernen Transdev, som med över 80 000 medarbetare varje dag möjliggör 11 miljoner resor världen över.

I Sverige är Transdev en av de största operatörerna inom persontrafik, med över åttio års erfarenhet. Vår verksamhet bygger dels på långsiktiga partnerskap med trafikmyndigheter och företag, dels på kommersiell trafik som vi driver under egna varumärken.

Prenumerera på vårt nyhetsbrev

UC

Mercur Solutions AB

Mercur Solutions är ett privatägt svenskt programvaruföretag som levererar och implementera lösningar för verksamhetsstyrning och beslutsstöd. Vi har funnits i snart 50 år och är marknadsledande med vår egenutvecklade standardapplikation Mercur Business Control®, för budget, prognos, rapportering, analys och målstyrning.

Great place to work logo

Huvudkontor Solna

Mercur Solutions AB
Vretenvägen 13, SE-171 54 Solna
Telefon: +46 (0)8-459 69 00

Kontor Malmö

Stortorget 3, SE-211 22 Malmö

Kontor Göteborg

Kyrkogatan 24, SE-411 15 Göteborg

United Kingdom

Ocean House, The Ring, Bracknell RG12 1AX, United Kingdom