Mercur hälsar Iver välkommen som kund!

Iver Sverige AB implementerar den molnbaserade lösningen Mercur Business Control. Målet är att effektivisera budget- och prognosprocessen samt att förbättra företagets rapportering och analysmöjligheterna.

Iver är en ledande nordisk leverantör av molnbaserade IT-tjänster. Med teknisk expertis och djup förståelse för kunders verksamhet hjälper Iver kunder att driva digital transformation som stänger gapet mellan aspiration och implementation. Med säte i Stockholm verkar Iver främst i Norden med en agenda att fortsätta sin expansion. Iver omsätter drygt 3,1 miljarder SEK och har cirka 1 600 medarbetare som arbetar på något av de 25 kontoren runt om i världen. 

Prenumerera på vårt nyhetsbrev

Mercur Solutions AB

Mercur Solutions AB är ett svenskt företag som har över 40 års erfarenhet av att leverera lösningar för verksamhetsstyrning och beslutsstöd. Vi är marknadsledande och skapar kundvärde i form av bättre resultat och högre effektivitet.

Huvudkontor Solna

Mercur Solutions AB
Vretenvägen 13, SE-171 54 Solna
Telefon: +46 (0)8-459 69 00

Kontor Malmö

Stortorget 3, SE-211 22 Malmö

Kontor Göteborg

Kyrkogatan 24, SE-411 15 Göteborg

United Kingdom

Ocean House, The Ring, Bracknell RG12 1AX, United Kingdom