EXACT MCG Group AB väljer Mercur Business Control för ett proaktivare arbetssätt

EXACT har implementerat Mercur Business Control för budget, prognos och rapportering. Systemet integreras mot Pyramid. EXACT har tidigare hanterat dessa processer i kalkylark och ser nu fram emot att sköta detta i ett system för verksamhetsstyrning och beslutsstöd. EXACT ser stor potential i att ha ett system där data från olika källor och på olika nivåer ger en helhetsbild av verksamheten för att därmed på daglig basis kunna följa verksamheten vilket resulterar i ett mer proaktivt arbetssätt. 

Exempel på funktionalitet i Mercur som kommer att vara till nytta för EXACT är tydliga dashboards för att samla all viktig information och möjligheten till fördjupad analys med hjälp av drill down verktyget.  

EXACT är en komplett leverantör av högkvalitativa mätningstekniska tjänster i hela Europa. EXACT är en partner som ser till att du får ut så mycket information som möjligt från dina data och hjälper dig att använda informationen på rätt sätt.

Prenumerera på vårt nyhetsbrev

Mercur Solutions AB

Mercur Solutions AB är ett svenskt företag som har över 40 års erfarenhet av att leverera lösningar för verksamhetsstyrning och beslutsstöd. Vi är marknadsledande och skapar kundvärde i form av bättre resultat och högre effektivitet.

Huvudkontor Solna

Mercur Solutions AB
Vretenvägen 13, SE-171 54 Solna
Telefon: +46 (0)8-459 69 00

Kontor Malmö

Stortorget 3, SE-211 22 Malmö

Kontor Göteborg

Kyrkogatan 24, SE-411 15 Göteborg

United Kingdom

Ocean House, The Ring, Bracknell RG12 1AX, United Kingdom