2017-03-17

EXACT MCG Group AB väljer Mercur Business Control för ett proaktivare arbetssätt

EXACT har implementerat Mercur Business Control för budget, prognos och rapportering. Systemet integreras mot Pyramid. EXACT har tidigare hanterat dessa processer i kalkylark och ser nu fram emot att sköta detta i ett system för verksamhetsstyrning och beslutsstöd. EXACT ser stor potential i att ha ett system där data från olika källor och på olika nivåer ger en helhetsbild av verksamheten för att därmed på daglig basis kunna följa verksamheten vilket resulterar i ett mer proaktivt arbetssätt. 

Exempel på funktionalitet i Mercur som kommer att vara till nytta för EXACT är tydliga dashboards för att samla all viktig information och möjligheten till fördjupad analys med hjälp av drill down verktyget.  

EXACT är en komplett leverantör av högkvalitativa mätningstekniska tjänster i hela Europa. EXACT är en partner som ser till att du får ut så mycket information som möjligt från dina data och hjälper dig att använda informationen på rätt sätt.

 

Följ oss:

Kontakta oss:

Telefon: +46 (0)8-459 69 00

Support: +46 (0)8-459 69 30

E-post:

Besök oss:

Mercur Solutions AB

Vretenvägen 13

SE-171 54 Solna

© 2018

Mercur Solutions AB

Org.nr 556288-6761

WEBBPLATSKARTA

Powered by Dynamix CMS by Initiva
Kontakt