Det tyska energibolaget Stadtwerke Menden implementerar Mercur Business Control

Stadtwerke Menden är ytterligare ett energibolag som har valt Mercur Business Control för controlling och rapportering. Mercur integreras initialt med affärssystemet SAP, bland annat för att tillgodose speciella rapporteringskrav för leverantörer av vatten och energi.

Stadtwerke Menden, beläget ca 100 km från Düsseldorf, levererar elektricitet, naturgas, dricksvatten, värme, och kompletterande tjänster till hushåll och företag i staden Menden med ca 55 000 innevånare. 2015 hade företaget 141 anställda och omsatte 685 MSEK.  

Prenumerera på vårt nyhetsbrev

Mercur Solutions AB

Mercur Solutions AB är ett svenskt företag som har över 40 års erfarenhet av att leverera lösningar för verksamhetsstyrning och beslutsstöd. Vi är marknadsledande och skapar kundvärde i form av bättre resultat och högre effektivitet.

Huvudkontor Solna

Mercur Solutions AB
Vretenvägen 13, SE-171 54 Solna
Telefon: +46 (0)8-459 69 00

Kontor Malmö

Stortorget 3, SE-211 22 Malmö

Kontor Göteborg

Kyrkogatan 24, SE-411 15 Göteborg

United Kingdom

Ocean House, The Ring, Bracknell RG12 1AX, United Kingdom