Gunnebo Gateway har valt Mercur Business Control

Gunnebo Gateway implementerar Mercur Business Control och målet är att systemet ska bli ett nav för deras ekonomi- och verksamhetsstyrning. Genom att eliminera omfattande manuellt arbete med Excel-filer kommer man att frigöra tid för att utveckla sina affärsanalyser med hjälp av dynamiska rapporter och dashboards. Mercur Business Control integreras med ERP-systemet Monitor.

Gunnebo Gateway är ett Svenskt företag, globalt verksamt inom EAS-branschen (Electronic Article Surveillance)  i 78 länder. De tillverkar säkerhetslösningar för butiker inom alla sektorer och ligger i framkant inom alla tre EAS-tekniker (Acusto Magnetic , Electro Magnetic och Radio Frequency). De utvecklar, designar och har egen tillverkning av larmbågar i sin fabrik i Motala. 

 

Prenumerera på vårt nyhetsbrev

Mercur Solutions AB

Mercur Solutions AB är ett svenskt företag som har över 40 års erfarenhet av att leverera lösningar för verksamhetsstyrning och beslutsstöd. Vi är marknadsledande och skapar kundvärde i form av bättre resultat och högre effektivitet.

Huvudkontor Solna

Mercur Solutions AB
Vretenvägen 13, SE-171 54 Solna
Telefon: +46 (0)8-459 69 00

Kontor Malmö

Stortorget 3, SE-211 22 Malmö

Kontor Göteborg

Kyrkogatan 24, SE-411 15 Göteborg

United Kingdom

Ocean House, The Ring, Bracknell RG12 1AX, United Kingdom