BillerudKorsnäs AB inför Mercur Business Control i hela organisationen

BillerudKorsnäs AB utökar sitt samarbete med Mercur och inför Mercur Business Control för användare i hela organisationen. Efter utökningen använder totalt 400 resultatansvariga systemet för uppföljning och planering för så väl ekonomisk information som produktionsdata för varje produktionsanläggning. Systemet omfattar funktioner för budget och prognos samt rapportering och analys och är integrerat med ERP-systemet Agresso.

BillerudKorsnäs AB bildades 2012 som ett resultat av samgåendet mellan Billerud och Korsnäs. Bolaget har idag 8 produktionsanläggningar, vilka är Gävle, Skärblacka, Karlsborg, Frövi/Rockhammar, Gruvön, Jakobstad, Tervasaari och Beetham samt försäljningskontor i ett tiotal länder. Omsättningen uppgår till ca 21 miljarder SEK och koncernen har ca 4 200 medarbetare (2014). BillerudKorsnäs erbjuder nyfiberbaserade förpackningsmaterial. Verksamheten är global med 73% av omsättningen i Europa. www.billerudkorsnas.se

Prenumerera på vårt nyhetsbrev

Mercur Solutions AB

Mercur Solutions AB är ett svenskt företag som har över 40 års erfarenhet av att leverera lösningar för verksamhetsstyrning och beslutsstöd. Vi är marknadsledande och skapar kundvärde i form av bättre resultat och högre effektivitet.

Huvudkontor Solna

Mercur Solutions AB
Vretenvägen 13, SE-171 54 Solna
Telefon: +46 (0)8-459 69 00

Kontor Malmö

Stortorget 3, SE-211 22 Malmö

Kontor Göteborg

Kyrkogatan 24, SE-411 15 Göteborg

United Kingdom

Ocean House, The Ring, Bracknell RG12 1AX, United Kingdom