Jetpak får bättre kontroll över organisationens siffror med Mercur

Jetpak får bättre kontroll över organisationens siffror med Mercur!

Jetpak har valt Mercur Business Control® för budget, prognos, månadsrapportering, elimineringar och analys. 

Jetpak hämtar data från flera system för att kunna utföra djupare analyser på olika nivåer inom organisationen. Initialt integreras Mercur mot affärssystemen Unit4, Cognos och FACT.

För att kunna följa upp på valutakursdifferanser finns det integrationer mot Riksbanken som hämtar aktuella valutakurser. 

Jetpak använder sig av ett flertal blanketter för att sätta budget och prognos för de olika bolagen i olika länder i Mercur. För Jetpak är det viktigt att prognostiserade elimineringar i olika valutor görs för att få till internhandeln inom bolaget. 

I och med införandet av Mercur har Jetpak nu möjligheten att göra flertal prognoser under året som skapar bättre koll på hela verksamheten.

Jetpak erbjuder enkla, snabba och precisa logistiklösningar där snabbhet är en stor konkurrensfaktor. Genom ett starkt etablerat nätverk av underleverantörer och flygplatsnärvaro på centrala flygplatser minimeras ledtiderna för dörr till dörr-leveranser. Jetpak har 45 års erfarenhet av transporter. 

Prenumerera på vårt nyhetsbrev

UC

Mercur Solutions AB

Mercur Solutions är ett privatägt svenskt programvaruföretag som levererar och implementera lösningar för verksamhetsstyrning och beslutsstöd. Vi har funnits i snart 50 år och är marknadsledande med vår egenutvecklade standardapplikation Mercur Business Control®, för budget, prognos, rapportering, analys och målstyrning.

Great place to work logo

Huvudkontor Solna

Mercur Solutions AB
Vretenvägen 13, SE-171 54 Solna
Telefon: +46 (0)8-459 69 00

Kontor Malmö

Stortorget 3, SE-211 22 Malmö

Kontor Göteborg

Kyrkogatan 24, SE-411 15 Göteborg

United Kingdom

Ocean House, The Ring, Bracknell RG12 1AX, United Kingdom