Abilia väljer Mercur!

Vi är glada att välkomna Abilia som ny kund till Mercur. Abilia har valt att börja använda Mercur Business Control för budget, prognos och rapportering. 

Abilia kommer att integrera Mercur med sina befintliga system så som ERP systemet Hansa World, HR systemet FLEX HRM samt fakturskanning systemet Centsoft.

 

Abilia ger personer med särskilda behov möjlighet att känna trygghet, självständighet och delaktighet. Med Abilias medicintekniska hjälpmedel kan människor skapa struktur i sin vardag, kommunicera, styra sin hemmiljö eller kalla på hjälp. Tidiga insatser ger dessutom ännu bättre förutsättningar för att leva ett rikare liv. 

Abilia verkar för ett socialt hållbart och inkluderande samhälle där alla människor har möjligheter att vara delaktiga på sina villkor. Forskningsresultat visar på bestående effekter för individ, verksamheter och samhälle.

Prenumerera på vårt nyhetsbrev

UC

Mercur Solutions AB

Mercur Solutions är ett privatägt svenskt programvaruföretag som levererar och implementera lösningar för verksamhetsstyrning och beslutsstöd. Vi har funnits i snart 50 år och är marknadsledande med vår egenutvecklade standardapplikation Mercur Business Control®, för budget, prognos, rapportering, analys och målstyrning.

Great place to work logo

Huvudkontor Solna

Mercur Solutions AB
Vretenvägen 13, SE-171 54 Solna
Telefon: +46 (0)8-459 69 00

Kontor Malmö

Stortorget 3, SE-211 22 Malmö

Kontor Göteborg

Kyrkogatan 24, SE-411 15 Göteborg

United Kingdom

Ocean House, The Ring, Bracknell RG12 1AX, United Kingdom