Fler fastighetsbolag väljer Mercur Business Control

Mercur Solutions får fler och fler kunder inom fastighets- och bostadsbranschen. Nyligen valde M2 Gruppen och Holmströmgruppen Mercur Business Control för planering, rapportering och analys. 

M2 Gruppen integrerar Mercur initialt med ekonomisystemet 3L och Holmströmgruppen integrerar Mercur initialt med ekonomisystemet Visma.

M2 Gruppen äger, förvaltar och utvecklar fastigheter i Sverige. M2 Gruppen har idag ett fastighetsbestånd om ca 400 000 kvm som huvudsakligen består av bostäder, handels- och kontorsfastigheter. M2 Gruppen förvärvade sina första fastigheter 1996 och har idag ca 5 000 kunder som hyr fastigheter. 

Holmströmgruppen är en privatägd företagsgrupp med säte och huvudkontor i Stockholm. Verksamheten bygger på tre separata affärsområden som innefattar fastigheter, nyproduktion av bostäder samt handel med noterade och onoterade bolag.

Vill du veta mer om hur vi hjälpt andra fastighets- och bostadsbolag?

Här hittar du alla våra referenser i branschen!

Prenumerera på vårt nyhetsbrev

Mercur Solutions AB

Mercur Solutions AB är ett svenskt företag som har över 40 års erfarenhet av att leverera lösningar för verksamhetsstyrning och beslutsstöd. Vi är marknadsledande och skapar kundvärde i form av bättre resultat och högre effektivitet.

Great place to work logo
UC

Huvudkontor Solna

Mercur Solutions AB
Vretenvägen 13, SE-171 54 Solna
Telefon: +46 (0)8-459 69 00

Kontor Malmö

Stortorget 3, SE-211 22 Malmö

Kontor Göteborg

Kyrkogatan 24, SE-411 15 Göteborg

United Kingdom

Ocean House, The Ring, Bracknell RG12 1AX, United Kingdom