2018-04-16

Mercur Business Control – nytt stöd för budget, utfall och allokeringar på Electrolux IT

Electrolux IT såg ett behov av att ersätta sin tidigare lösning för budget och valde då en lösning baserad på Mercur Business Control. Anledningen var att man såg fördelar med att gå över till en skalbar, användarvänlig standardlösning i molnet med minskat personberoende vid underhåll och utveckling av lösningen. 

Projektets initiala fokus var att ta fram en lösning för detaljerad budget på kostnadsställenivå samt investerings- och personalbudget. Electrolux IT valde Mercurs molnlösning för 200 användare, där geografiskt spridda kostnadsställesansvariga lägger sin budget i olika valutor och projektmanagers använder sig av projektmodulen via en webbapplikation.

Efter att inmatning skett uppdateras och aggregeras Mercurs centrala databas omgående varefter systemets funktioner för allokeringar och kostnadsfördelningar tar vid. För jämförelse och uppföljning hämtas utfallsdata från koncernkonsolideringssystemet Aaro.

Vi är väldigt nöjda med att ha fått en lösning på plats som effektivt minimerar administrativt arbete och snabbar upp våra processer så att våra användare snabbare får tillgång till aktuell information om hur de ligger till i förhållande till våra planer.

Jenny Willén, IT Business Controller, Applications, Electrolux IT

 

I nästa steg har Electrolux IT tillsammans med Mercurs konsulter implementerat en projektmodul där användarna lägger in projektbudget och godkänns via en process som även inkluderar mejlutskick från systemet. När projekt är godkända kommer sedan användarna att månatligen kunna uppdatera sina prognoser samt att jämföra med utfall.

 

Vi ser med spänning fram emot vårt fortsatta samarbete med Electrolux och är väldigt glada att Electrolux ser möjligheter och fördelar med att implementera och utveckla sina lösningar baserade på Mercur Business Control för nya områden och behov inom sin organisation.

Ulf Alkelin, VD, Mercur Solutions

 

Electrolux är en ledande global ledande leverantör av maskiner för hushåll och professionellt bruk. Genom sina varumärken, inklusive Electrolux, AEG, Anova, Frigidaire, Westinghouse och Zanussi, säljer Electrolux mer än 60 miljoner hushålls- och professionella produkter på mer än 150 marknader varje år.

 

Följ oss:

Kontakta oss:

Telefon: +46 (0)8-459 69 00

Support: +46 (0)8-459 69 30

E-post:

Besök oss:

Mercur Solutions AB

Vretenvägen 13

SE-171 54 Solna

© 2018

Mercur Solutions AB

Org.nr 556288-6761

WEBBPLATSKARTA

Powered by Dynamix CMS by Initiva
Kontakt