Koncernen Tage Rejmes Bil AB säkerställer rätt siffror och fattar bättre beslut med Mercur

När Tage Rejmes ville utveckla sin verksamhetsstyrning vände de sig till Mercur efter kontakt med Bilia, Rejmes Bil (Halland) och Borås bil som är mycket nöjda med sina Mercurlösningar.

Tage Rejmes ville hitta en lösning som säkerställer att rätt siffror används för analys och beslut, effektivisera budgetprocessen och stärka koncernens möjligheter till att operativt styra verksamheten. 

Valet föll på Mercur då systemet är användarvänligt och pedagogiskt uppbyggt så de själva kan bygga blanketter för budget och prognos.

Mercur Business Control integreras initialt mot IFS där utfallsdata hämtas.

Koncernen Tage Rejmes Bil AB är auktoriserad återförsäljare av Volvo personbilar, lastvagnar och bussar, Renault personbilar och lätta transportbilar och Dacia personbilar och lätta transportbilar. Tage Rejmes Bil AB är ett av Sveriges största familjeägda bilhandelsföretag. Tage Rejmes finns representerade med 24 anläggningar för försäljning och service på 15 orter med ca 700 anställda. 

Prenumerera på vårt nyhetsbrev

Mercur Solutions AB

Mercur Solutions AB är ett svenskt företag som har över 40 års erfarenhet av att leverera lösningar för verksamhetsstyrning och beslutsstöd. Vi är marknadsledande och skapar kundvärde i form av bättre resultat och högre effektivitet.

Great place to work logo
UC

Huvudkontor Solna

Mercur Solutions AB
Vretenvägen 13, SE-171 54 Solna
Telefon: +46 (0)8-459 69 00

Kontor Malmö

Stortorget 3, SE-211 22 Malmö

Kontor Göteborg

Kyrkogatan 24, SE-411 15 Göteborg

United Kingdom

Ocean House, The Ring, Bracknell RG12 1AX, United Kingdom