Strålande resultat vid årets kundundersökning 

Årets kundundersökning är ännu en bekräftelse på att vi tillsammans med våra kunder skapar lösningar med stort värde. Över 97% svarar att de med hjälp av Mercur fattar bättre beslut, fått snabbare processer, har mer tid till analys och uppföljning samt fått bättre kontroll på hur affären utvecklas.

Kundundersökningen är ett viktigt verktyg i vår strävan att ständigt utvecklas och bli ännu bättre. Vi är därför glada att nästan hälften av våra kunder har valt att svara, vilket ger oss mycket bra underlag och en stor tilltro till framtiden. Hela 96% tror att de fortfarande är kunder till Mercur om 5 år, vilket vi tolkar som att vår strategi att bygga långsiktiga relationer och lösningar som fungerar över tid är något som uppskattas. 

På frågan ”Hur sannolikt är det att du skulle rekommendera Mercur till en kollega eller vän?” valde över 80% ett av de tre högsta svarsalternativen på en skala från 0 (inte alls sannolikt) till 10 (högst sannolikt). 

Nyckeltalet Net Promoter Score® (NPS®) gav ett värde på +40, vilket vi är väldigt nöjda med då det inte bara säger något om kundnöjdhet utan att vi dessutom har många ambassadörer som gärna berättar om våra lösningar för andra.

Det är fantastiskt roligt att se att så många av våra kunder skulle rekommendera oss till en vän eller kollega! Att ligga på ett NPS på +40 är ett utmärkt resultat som vi är väldigt stolta över!

Ulf Alkelin, VD på Mercur Solutions

Siffrorna tillsammans med alla spontana kommentarer visar att vi utvecklas i rätt riktning och det förtroendet vi byggt genom åren fortsätter vara starkt genom goda kundrelationer. 

Vi tackar våra kunder för allt engagemang och fin återkoppling!

 

Vad är det då som gör att våra kunder skulle kunna tänka sig att rekommendera Mercur?

”Enkelt att använda och att göra anpassningar till det du verkligen behöver. Lätt att få in data från andra system.” 

”Mycket bra kundbemötande och engagemang. God teknisk kunskap. Stabil produkt.”

”Användarvänligt, flexibelt och snabbt.”

”Helhetsbilden av er som leverantör, flexibelt system, bra konsulter och snabb uppstart av systemet.”

 

Här kan du se hur vi har hjälpt flera av våra kunder genom åren!

Prenumerera på vårt nyhetsbrev

UC

Mercur Solutions AB

Mercur Solutions är ett privatägt svenskt programvaruföretag som levererar och implementera lösningar för verksamhetsstyrning och beslutsstöd. Vi har funnits i snart 50 år och är marknadsledande med vår egenutvecklade standardapplikation Mercur Business Control®, för budget, prognos, rapportering, analys och målstyrning.

Great place to work logo

Huvudkontor Solna

Mercur Solutions AB
Vretenvägen 13, SE-171 54 Solna
Telefon: +46 (0)8-459 69 00

Kontor Malmö

Stortorget 3, SE-211 22 Malmö

Kontor Göteborg

Kyrkogatan 24, SE-411 15 Göteborg

United Kingdom

Ocean House, The Ring, Bracknell RG12 1AX, United Kingdom