Mercur blir certifierad av Great Place To Work för 4:e året i rad!

Vi på Mercur är stolt över att åter igen blivit certifierad av Great Place to Work® för 4:e året i rad. 

Den prestigefyllda utmärkelsen bygger helt på vad nuvarande medarbetare säger om sin erfarenhet av att arbeta på Mercur. I årets undersökning har alla på företaget varit med och svarat vilket bidrog till en svarsfrekvens på 100%. Det är fantastiskt kul att se hur hela 95% tycker att Mercur är en mycket bra arbetsplats! 

Great Place to Work® certifiering är den enda certifieringen av goda arbetsplatser i Sverige. Certifieringen är baserad på Great Place to Work© Institutes globala standard för vad som kännetecknar en god arbetsplats och är ett bevis på att de anställda upplever en mycket hög grad av trovärdighet, respekt, rättvisa, stolthet och kamratskap inom organisationen.

Mercur Solutions AB lever upp till de högt satta krav för vad som utmärker en god arbetsplats och har efter en grundlig utvärdering förärats certifieringen Great Place to Work. Certifikatet gäller i 12 månader från erhållen certifiering.

Den starka kamratskap och den familjära stämningen är något som står ut i benchmark med liknade företag inom samma bransch. Undersökningen visar på att vi på Mercur både är stolta över vad vi åstadkommer och kan leverera till våra kunder likväl som vi är stolta över att berätta för andra att vi jobbar på Mercur. Det är en trygg arbetsplats där medarbetare trivs, känner att de kan vara sig själva och bryr sig om varandra.

Det är med glädje och stolthet som vi för 4:e året i rad tagit emot certifieringen av Great Place To Work. Årets resultat visade på en uppgång inom alla områden och har gett oss ett Trust Index på 91%. Det visar att årets strukturerade arbete med föregående årets resultat och det engagemang som alla medarbetare lägger ner har gett resultat.

Ulf Alkelin, VD Mercur Solutions

Vill du bli en del av Mercur? 

Vill du arbeta för ett företag där medarbetaren är högsta prioritet? Besök vår karriärsida här!

Om Great Place to Work

Great Place to Work® är ett undersöknings- och konsultföretag med huvudkontor i USA och med dotterbolag världen över. De har mer än 30 års erfarenhet av vad som utmärker en riktigt bra arbetsplats och vad som gör den till en av de allra bästa. Varje år utför de medarbetarundersökningar av 11,5 miljoner medarbetare från över 10 000 organisationer i 90 länder. I deras arbete utvärderar de organisationer för att ge dem ett mått på deras arbetsplatskultur och deras insats som arbetsgivare. De erbjuder utvärderings-, analys- och utvecklingstjänster, certifiering och utmärkelser som hjälper organisationer att förstå hur förtroendet i organisationen ger en mätbar effekt på medarbetarengagemang, produktivitet och finansiella resultat.

Prenumerera på vårt nyhetsbrev

UC

Mercur Solutions AB

Mercur Solutions är ett privatägt svenskt programvaruföretag som levererar och implementera lösningar för verksamhetsstyrning och beslutsstöd. Vi har funnits i snart 50 år och är marknadsledande med vår egenutvecklade standardapplikation Mercur Business Control®, för budget, prognos, rapportering, analys och målstyrning.

Great place to work logo

Huvudkontor Solna

Mercur Solutions AB
Vretenvägen 13, SE-171 54 Solna
Telefon: +46 (0)8-459 69 00

Kontor Malmö

Stortorget 3, SE-211 22 Malmö

Kontor Göteborg

Kyrkogatan 24, SE-411 15 Göteborg

United Kingdom

Ocean House, The Ring, Bracknell RG12 1AX, United Kingdom