Grontmij AB implementerar Mercur Business Control 7

Grontmij AB, med huvudkontor I Stockholm har valt Mercur business Control 7 för budget, prognos och rapportering. Systemet integreras med flera moduler inom affärsystemet Visma.

Grontmij AB ingår i Grontmij Group som är den tredje största aktören inom teknisk konsulting i Europa. Grontmij AB har 24 kontor i Sverige, från Boden i norr till Malmö i Söder.

År 2011 omsatte Grontmij AB 833 MSEK med 713 anställda.

Prenumerera på vårt nyhetsbrev

Mercur Solutions AB

Mercur Solutions AB är ett svenskt företag som har över 40 års erfarenhet av att leverera lösningar för verksamhetsstyrning och beslutsstöd. Vi är marknadsledande och skapar kundvärde i form av bättre resultat och högre effektivitet.

Huvudkontor Solna

Mercur Solutions AB
Vretenvägen 13, SE-171 54 Solna
Telefon: +46 (0)8-459 69 00

Kontor Malmö

Stortorget 3, SE-211 22 Malmö

Kontor Göteborg

Kyrkogatan 24, SE-411 15 Göteborg

United Kingdom

Ocean House, The Ring, Bracknell RG12 1AX, United Kingdom