FTI - Förpacknings- och Tidningsinsamlingen har valt Mercur Business Control®

FTI - Förpacknings- och Tidningsinsamlingen har nyligen infört Molnlösningen Mercur Business Control® för att förbättra företagets rapportering/analys samt effektivisera budget/prognosprocessen. 

Mercur används för finansiell rapportering och budget/prognos men även för att göra detaljerade fördelningar som går att följa på transaktionsnivå.  Kopplingar finns mot affärssystemet UBW och lönesystemet Agda PS.

Med Mercur Business Control har vi tagit ett stort steg framåt gällande uppföljning, budgetering och prognostisering. Enkelheten i Mercur gör även att det ekonomiska kunnandet, förståelsen och lärandet i organisationen lyfts ordentligt.

Anders Magnusson, CFO, FTI – Förpacknings- och Tidningsinsamlingen

 

FTI - Förpacknings- och Tidningsinsamlingen är ett företag i återvinningsbranschen som har i uppdrag att samla in förpackningar och tidningar och se till att de återvinns i så hög grad som möjligt. 

Insamlingen sker via ca 5000 återvinningsstationer runtom i landet och FTI ger även 2 miljoner hushåll möjlighet att återvinna i egna fastigheten. Återvinning ska vara enkelt och ge stor miljönytta. Stationerna städas nästan en halv miljon gånger per år och behållarna töms cirka 2 000 000 gånger.

Förpackningsavgifter finansierar

Insamlingssystemet finansieras huvudsakligen med hjälp av förpackningsavgifter som producenterna, dvs företag som importerar varor, fyller en förpackning och säljer en vara, betalar. FTI:s verksamhet drivs helt utan vinstintresse och ingen ekonomisk utdelning till ägarna får förekomma. Detta för att kostnaden för insamling och återvinning så lite som möjligt ska påverka priset på varorna.

FTI ägs av materialbolagen

Företaget omsätter ca en miljard kronor och ägs av fyra materialbolag; MetallKretsen, Svensk plaståtervinning, Returkartong och Svensk Glasåtervinning. I FTI:s och materialbolagens styrelser finns representanter från förpacknings- och tidningsindustrin, handeln och branschorganisationer.

FTI:s kontor finns i Stockholmsområdet där större delen av våra cirka 60 anställda sitter, men personal finns även lokaliserad i andra delar av landet.

Prenumerera på vårt nyhetsbrev

UC

Mercur Solutions AB

Mercur Solutions är ett privatägt svenskt programvaruföretag som levererar och implementera lösningar för verksamhetsstyrning och beslutsstöd. Vi har funnits i snart 50 år och är marknadsledande med vår egenutvecklade standardapplikation Mercur Business Control®, för budget, prognos, rapportering, analys och målstyrning.

Great place to work logo

Huvudkontor Solna

Mercur Solutions AB
Vretenvägen 13, SE-171 54 Solna
Telefon: +46 (0)8-459 69 00

Kontor Malmö

Stortorget 3, SE-211 22 Malmö

Kontor Göteborg

Kyrkogatan 24, SE-411 15 Göteborg

United Kingdom

Ocean House, The Ring, Bracknell RG12 1AX, United Kingdom