Volvo Car Retail ny kund till Mercur

Volvo Car Retail rullar i gång med Mercur

Volvo Car Retail har åter igen valt Mercur Business Control för budget, prognos, månadsrapportering, försäljningsuppföljning och analys. 

”Återgången till Mercur blev oundviklig när behovet av snabbare rapportutveckling ökade och det ställdes högre krav på rapporternas flexibilitet. Vi hade också ett behov att kunna få med oss hela organisationen i både budget- och prognosarbete, detta resulterade i utvecklingen av dashboards anpassade till respektive affärsverksamhet.”

Volvo Car Retail har som deluppdrag att driva innovation och bidra till framtidens processer inom svensk Volvohandel, - detta gäller även finansorganisationen.

Vi har likt flera andra bolag en bred funktionsindelad organisation vilket ställer krav på flertalet specifika rapporter och processer. Med Mercur kan vi uppfylla verksamhetens behov av snabba integrationer och lättanvända rapporter, - som rapportägarna själva kan förändra utan dyra konsultkostnader.

Erik Fontander, Business Control, Volvo Car Retail

Exempel på funktionalitet i Mercur för Volvo Car Retail är den drivarbaserade budget och prognosmodulen som byggts. De olika verksamhetsområdena får således jobba med drivare som de är bekanta med eftersom slutanvändarna inte alltid är ekonomer.

Volvo Car Retail ser stora vinster med att kunna samla data från sina olika källsystem på en och samma plats.  Initialt integreras Mercur mot affärssystemet Unit4, Tacdis och Agda.

Volvo Cars är en helägd återförsäljarverksamhet som erbjuder hjälp med allt som rör din Volvo – finansiering, service, reparationer, tillbehör och bilvård. Med 16 anläggningar i tre regioner finns vi alltid nära våra kunder.

Prenumerera på vårt nyhetsbrev

UC

Mercur Solutions AB

Mercur Solutions är ett privatägt svenskt programvaruföretag som levererar och implementera lösningar för verksamhetsstyrning och beslutsstöd. Vi har funnits i snart 50 år och är marknadsledande med vår egenutvecklade standardapplikation Mercur Business Control®, för budget, prognos, rapportering, analys och målstyrning.

Great place to work logo

Huvudkontor Solna

Mercur Solutions AB
Vretenvägen 13, SE-171 54 Solna
Telefon: +46 (0)8-459 69 00

Kontor Malmö

Stortorget 3, SE-211 22 Malmö

Kontor Göteborg

Kyrkogatan 24, SE-411 15 Göteborg

United Kingdom

Ocean House, The Ring, Bracknell RG12 1AX, United Kingdom