2018-10-02

SYNLAB väljer Mercur Business Control för budget, prognos, rapportering och analys

När SYNLAB sökte en lösning för verksamhetsstyrning och beslutsstöd fäste man stor vikt vid att det skulle vara ett standardsystem. 

SYNLAB sökte en långsiktig lösning och då var möjligheten att enkelt kunna uppgradera till nya versioner i framtiden högt prioriterad. Dessutom ville man komma igång snabbt och det var möjligt tack vare systemets många standardfunktioner vilka tillkommit bland annat baserat på önskemål från många andra kunder. 

I ett första steg implementerades Mercur Go, ett startpaket med integration mot ekonomisystemet, ett antal standardrapporter och blankett för inmatning. När startpaketet var på plats har SYNLAB kunnat utvärdera det nya systemstödet och få nyttiga erfarenheter för att i nästa steg fortsätta att utveckla lösningen för mer områden inom organisationen. Mercur Business Control införs först i SYNLAB s svenska organisation för att sedan även inkludera övriga länder i Norden.

 

SYNLAB ingår i en av Europas största laboratoriekoncerner. SYNLAB är ett företag och varumärke som finns i 35 länder på 4 kontinenter med 20 000 medarbetare som utför 500 miljoner analyser varje år.

 

Följ oss:

Kontakta oss:

Telefon: +46 (0)8-459 69 00

Support: +46 (0)8-459 69 30

E-post:

Besök oss:

Mercur Solutions AB

Vretenvägen 13

SE-171 54 Solna

© 2018

Mercur Solutions AB

Org.nr 556288-6761

WEBBPLATSKARTA

Powered by Dynamix CMS by Initiva
Kontakt