SYNLAB väljer Mercur Business Control för budget, prognos, rapportering och analys

När SYNLAB sökte en lösning för verksamhetsstyrning och beslutsstöd fäste man stor vikt vid att det skulle vara ett standardsystem. 

SYNLAB sökte en långsiktig lösning och då var möjligheten att enkelt kunna uppgradera till nya versioner i framtiden högt prioriterad. Dessutom ville man komma igång snabbt och det var möjligt tack vare systemets många standardfunktioner vilka tillkommit bland annat baserat på önskemål från många andra kunder. 

I ett första steg implementerades Mercur Go, ett startpaket med integration mot ekonomisystemet, ett antal standardrapporter och blankett för inmatning. När startpaketet var på plats har SYNLAB kunnat utvärdera det nya systemstödet och få nyttiga erfarenheter för att i nästa steg fortsätta att utveckla lösningen för mer områden inom organisationen. Mercur Business Control införs först i SYNLAB s svenska organisation för att sedan även inkludera övriga länder i Norden.

SYNLAB ingår i en av Europas största laboratoriekoncerner. SYNLAB är ett företag och varumärke som finns i 35 länder på 4 kontinenter med 20 000 medarbetare som utför 500 miljoner analyser varje år.

Prenumerera på vårt nyhetsbrev

Mercur Solutions AB

Mercur Solutions AB är ett svenskt företag som har över 40 års erfarenhet av att leverera lösningar för verksamhetsstyrning och beslutsstöd. Vi är marknadsledande och skapar kundvärde i form av bättre resultat och högre effektivitet.

Huvudkontor Solna

Mercur Solutions AB
Vretenvägen 13, SE-171 54 Solna
Telefon: +46 (0)8-459 69 00

Kontor Malmö

Stortorget 3, SE-211 22 Malmö

Kontor Göteborg

Kyrkogatan 24, SE-411 15 Göteborg

United Kingdom

Ocean House, The Ring, Bracknell RG12 1AX, United Kingdom