Göteborgs Egnahems AB implementerar Mercur Business Control 6

Göteborgs Egnahems ABhar valt Mercur Business Control 6 för planering och uppföljning av sina ny- och ombyggnadsprojekt. Systemet integreras initialt med ekonomisystemet Visma Control och fakturaskanningssystemet Baltzar.

Egnahemsbolaget, som företaget i dagligt tal kallas, är sedan 1933 ett av Göteborgs ledande byggföretag för småhus, gruppbostäder och bostadsrätter. År 2010 omsatte Egnahemsbolaget drygt 280 MSEK.

Prenumerera på vårt nyhetsbrev

Mercur Solutions AB

Mercur Solutions AB är ett svenskt företag som har över 40 års erfarenhet av att leverera lösningar för verksamhetsstyrning och beslutsstöd. Vi är marknadsledande och skapar kundvärde i form av bättre resultat och högre effektivitet.

Huvudkontor Solna

Mercur Solutions AB
Vretenvägen 13, SE-171 54 Solna
Telefon: +46 (0)8-459 69 00

Kontor Malmö

Stortorget 3, SE-211 22 Malmö

Kontor Göteborg

Kyrkogatan 24, SE-411 15 Göteborg

United Kingdom

Ocean House, The Ring, Bracknell RG12 1AX, United Kingdom