Ytterligare 4 Länsförsäkringsbolag har tecknat avtal avseende Mercur Business Control

Ytterligare 4 Länsförsäkringsbolag har tecknat avtal avseende Mercur Business Control – en komplett lösning för rapportering, analys, budget, prognos och målstyrning. Denna gången är det Länsförsäkringar Blekinge, Länsförsäkringar Göinge-Kristianstad, Länsförsäkringar Kronoberg och LF Affärsservice Sydost AB.

Dessa bolag inom LF nyttjar idag Mercur:

  • LF Affärsservice Sydost AB

  • Länsförsäkringar Blekinge 

  • Länsförsäkringar Göinge-Kristianstad 

  • Länsförsäkringar Kronoberg

  • Länsförsäkringar Halland

  • Dalarnas Försäkringsbolag

  • Länsförsäkringar Bergslagen

  • Länsförsäkringar Gävleborg

  • Länsförsäkringar Västernorrland 

  • Länsförsäkringar Mäklarservice

Länsförsäkringar består av 23 självständiga och lokala länsförsäkringsbolag som samverkar genom det gemensamt ägda Länsförsäkringar AB med dotterbolag. Tillsammans bildar Länsförsäkringar Sveriges enda kundägda och lokalt förankrade bank- och försäkringsgrupp.

Prenumerera på vårt nyhetsbrev

 

Mercur Solutions AB

Mercur Solutions AB är ett svenskt företag som har över 40 års erfarenhet av att leverera lösningar för verksamhetsstyrning och beslutsstöd. Vi är marknadsledande och skapar kundvärde i form av bättre resultat och högre effektivitet.

Huvudkontor Solna

Mercur Solutions AB
Vretenvägen 13, SE-171 54 Solna
Telefon: +46 (0)8-459 69 00

Kontor Malmö

Stortorget 3, SE-211 22 Malmö

Kontor Göteborg

Östra Hamngatan 17, SE-411 10 Göteborg

United Kingdom

Ocean House, The Ring, Bracknell RG12 1AX, United Kingdom