Ytterligare 4 Länsförsäkringsbolag har tecknat avtal avseende Mercur Business Control

Ytterligare 4 Länsförsäkringsbolag har tecknat avtal avseende Mercur Business Control – en komplett lösning för rapportering, analys, budget, prognos och målstyrning. Denna gången är det Länsförsäkringar Blekinge, Länsförsäkringar Göinge-Kristianstad, Länsförsäkringar Kronoberg och LF Affärsservice Sydost AB.

Dessa bolag inom LF nyttjar idag Mercur:

  • LF Affärsservice Sydost AB

  • Länsförsäkringar Blekinge 

  • Länsförsäkringar Göinge-Kristianstad 

  • Länsförsäkringar Kronoberg

  • Länsförsäkringar Halland

  • Dalarnas Försäkringsbolag

  • Länsförsäkringar Bergslagen

  • Länsförsäkringar Gävleborg

  • Länsförsäkringar Västernorrland 

  • Länsförsäkringar Mäklarservice

Länsförsäkringar består av 23 självständiga och lokala länsförsäkringsbolag som samverkar genom det gemensamt ägda Länsförsäkringar AB med dotterbolag. Tillsammans bildar Länsförsäkringar Sveriges enda kundägda och lokalt förankrade bank- och försäkringsgrupp.

Prenumerera på vårt nyhetsbrev

UC

Mercur Solutions AB

Mercur Solutions är ett privatägt svenskt programvaruföretag som levererar och implementera lösningar för verksamhetsstyrning och beslutsstöd. Vi har funnits i snart 50 år och är marknadsledande med vår egenutvecklade standardapplikation Mercur Business Control®, för budget, prognos, rapportering, analys och målstyrning.

Great place to work logo

Huvudkontor Solna

Mercur Solutions AB
Vretenvägen 13, SE-171 54 Solna
Telefon: +46 (0)8-459 69 00

Kontor Malmö

Stortorget 3, SE-211 22 Malmö

Kontor Göteborg

Kyrkogatan 24, SE-411 15 Göteborg

United Kingdom

Ocean House, The Ring, Bracknell RG12 1AX, United Kingdom