2017-01-27

Ytterligare 4 Länsförsäkringsbolag har tecknat avtal avseende Mercur Business Control

Ytterligare 4 Länsförsäkringsbolag har tecknat avtal avseende Mercur Business Control – en komplett lösning för rapportering, analys, budget, prognos och målstyrning. Denna gången är det Länsförsäkringar Blekinge, Länsförsäkringar Göinge-Kristianstad, Länsförsäkringar Kronoberg och LF Affärsservice Sydost AB.

Dessa bolag inom LF nyttjar idag Mercur:

  • LF Affärsservice Sydost AB

  • Länsförsäkringar Blekinge 

  • Länsförsäkringar Göinge-Kristianstad 

  • Länsförsäkringar Kronoberg

  • Länsförsäkringar Halland

  • Dalarnas Försäkringsbolag

  • Länsförsäkringar Bergslagen

  • Länsförsäkringar Gävleborg

  • Länsförsäkringar Västernorrland 

  • Länsförsäkringar Mäklarservice

Länsförsäkringar består av 23 självständiga och lokala länsförsäkringsbolag som samverkar genom det gemensamt ägda Länsförsäkringar AB med dotterbolag. Tillsammans bildar Länsförsäkringar Sveriges enda kundägda och lokalt förankrade bank- och försäkringsgrupp.

 

Följ oss:

Kontakta oss:

Telefon: +46 (0)8-459 69 00

Support: +46 (0)8-459 69 30

E-post:

Besök oss:

Mercur Solutions AB

Vretenvägen 13

SE-171 54 Solna

© 2018

Mercur Solutions AB

Org.nr 556288-6761

WEBBPLATSKARTA

Powered by Dynamix CMS by Initiva
Kontakt