2011-02-14

Positiva omdömen i Mercurs kundundersökning

97 % av kunderna instämmer i att Mercurs lösningar hjälper dem att fatta bättre beslut och lika stor andel anser att Mercur effektiviserar och underlättar arbetet i verksamheten. Mercur strävar efter att vara det bästa alternativet inom verksamhetsstyrning och beslutsstöd och som ett led i denna strävan genomförs regelbundet kundundersökningar. Frågorna avser både hur företaget upplevs generellt och hur kunderna värderar programvaran Mercur Business Control och företagets serviceerbjudande. 60 % av kunderna svarade på enkäten, vilket är bra för en webenkät. Hela 93 % av kunderna säger att det är troligt eller mycket troligt att de kommer att vara kunder till Mercur om 5 år. Förbättringsområden fanns inom områden som "mer spontan kontakt" och "aktiv dialog", vilket föranlett en väsentlig utökning av konsultgruppen för att möjliggöra en mer kontinuerlig kontakt med befintliga kunder samtidigt som antalet nyimplementationer ökar.

Följ oss:

Kontakta oss:

Telefon: +46 (0)8-459 69 00

Support: +46 (0)8-459 69 30

E-post:

Besök oss:

Mercur Solutions AB

Vretenvägen 13

SE-171 54 Solna

© 2018

Mercur Solutions AB

Org.nr 556288-6761

WEBBPLATSKARTA

Powered by Dynamix CMS by Initiva
Kontakt