Positiva omdömen i Mercurs kundundersökning

97 % av kunderna instämmer i att Mercurs lösningar hjälper dem att fatta bättre beslut och lika stor andel anser att Mercur effektiviserar och underlättar arbetet i verksamheten. Mercur strävar efter att vara det bästa alternativet inom verksamhetsstyrning och beslutsstöd och som ett led i denna strävan genomförs regelbundet kundundersökningar. Frågorna avser både hur företaget upplevs generellt och hur kunderna värderar programvaran Mercur Business Control och företagets serviceerbjudande. 60 % av kunderna svarade på enkäten, vilket är bra för en webenkät. Hela 93 % av kunderna säger att det är troligt eller mycket troligt att de kommer att vara kunder till Mercur om 5 år. Förbättringsområden fanns inom områden som "mer spontan kontakt" och "aktiv dialog", vilket föranlett en väsentlig utökning av konsultgruppen för att möjliggöra en mer kontinuerlig kontakt med befintliga kunder samtidigt som antalet nyimplementationer ökar.

Prenumerera på vårt nyhetsbrev

UC

Mercur Solutions AB

Mercur Solutions är ett privatägt svenskt programvaruföretag som levererar och implementera lösningar för verksamhetsstyrning och beslutsstöd. Vi har funnits i snart 50 år och är marknadsledande med vår egenutvecklade standardapplikation Mercur Business Control®, för budget, prognos, rapportering, analys och målstyrning.

Great place to work logo

Huvudkontor Solna

Mercur Solutions AB
Vretenvägen 13, SE-171 54 Solna
Telefon: +46 (0)8-459 69 00

Kontor Malmö

Stortorget 3, SE-211 22 Malmö

Kontor Göteborg

Kyrkogatan 24, SE-411 15 Göteborg

United Kingdom

Ocean House, The Ring, Bracknell RG12 1AX, United Kingdom