TeliaSonera Finans har implementerat Mercur Business Control

TeliaSonera Finans har implementerat Mercur för budget, prognos, rapportering och analys. Systemet integreras initialt med ekonomisystemet Agresso.
TeliaSonera Finans AB är helägt dotterbolag till TeliaSonera och ett auktoriserat kreditmarknadsbolag med tillstånd från Finansinspektionen. Bolaget bedriver verksamhet i Sverige, Norge, Danmark och Finland. TeliaSonera Finans erbjuder finansiering och paketering av hårdvara och tjänster till TeliaSoneras kunder.

Prenumerera på vårt nyhetsbrev

UC

Mercur Solutions AB

Mercur Solutions är ett privatägt svenskt programvaruföretag som levererar och implementera lösningar för verksamhetsstyrning och beslutsstöd. Vi har funnits i snart 50 år och är marknadsledande med vår egenutvecklade standardapplikation Mercur Business Control®, för budget, prognos, rapportering, analys och målstyrning.

Great place to work logo

Huvudkontor Solna

Mercur Solutions AB
Vretenvägen 13, SE-171 54 Solna
Telefon: +46 (0)8-459 69 00

Kontor Malmö

Stortorget 3, SE-211 22 Malmö

Kontor Göteborg

Kyrkogatan 24, SE-411 15 Göteborg

United Kingdom

Ocean House, The Ring, Bracknell RG12 1AX, United Kingdom