2012-09-10

TeliaSonera Finans har implementerat Mercur Business Control

TeliaSonera Finans har implementerat Mercur för budget, prognos, rapportering och analys. Systemet integreras initialt med ekonomisystemet Agresso.
TeliaSonera Finans AB är helägt dotterbolag till TeliaSonera och ett auktoriserat kreditmarknadsbolag med tillstånd från Finansinspektionen. Bolaget bedriver verksamhet i Sverige, Norge, Danmark och Finland. TeliaSonera Finans erbjuder finansiering och paketering av hårdvara och tjänster till TeliaSoneras kunder.

Följ oss:

Kontakta oss:

Telefon: +46 (0)8-459 69 00

Support: +46 (0)8-459 69 30

E-post:

Besök oss:

Mercur Solutions AB

Vretenvägen 13

SE-171 54 Solna

© 2018

Mercur Solutions AB

Org.nr 556288-6761

WEBBPLATSKARTA

Powered by Dynamix CMS by Initiva
Kontakt