Bergvik Skog får mer tid för analys och kan fatta bättre beslut med Mercur Business Control

Bergvik Skog har valt Mercur Business Control för koncernkonsolidering, budget, prognos och månadsrapportering. 

Bergvik Skog är en koncern med ett 30-tal legala enheter i två länder, vilka använder tre olika affärssystem. Dessa konsolideras numer i Mercur, i stället för som tidigare med en manuell process. 

Initialt integreras Mercur med Raindance och Visma. Implementeringen av Mercur kommer att ge en ökad transparens i bokföringen och en smidigare och mindre tidskrävande bokslutsprocess, vilket ger ekonomiavdelningen tid till mer avancerad analys samt lättare uppföljning av avvikelser.

Bergvik Skog är en av Europas största privata markägare, med verksamhet i Sverige och Lettland. De producerar miljöcertifierad skogsråvara och upplåter mark, bland annat till jakt, fiske och täktverksamhet. Årligen produceras 60 miljoner skogsplantor i tre egna plantskolor. Bergvik Skog stöttar omställningen till ökad andel förnyelsebar energi genom produktion av biobränsle från skog och utveckling av vindkraft.

Vill du veta mer om hur vi hjälpt andra bolag inom industri och tillverkning?  

Här hittar du några av våra referenser i branschen!

Prenumerera på vårt nyhetsbrev

UC

Mercur Solutions AB

Mercur Solutions är ett privatägt svenskt programvaruföretag som levererar och implementera lösningar för verksamhetsstyrning och beslutsstöd. Vi har funnits i snart 50 år och är marknadsledande med vår egenutvecklade standardapplikation Mercur Business Control®, för budget, prognos, rapportering, analys och målstyrning.

Great place to work logo

Huvudkontor Solna

Mercur Solutions AB
Vretenvägen 13, SE-171 54 Solna
Telefon: +46 (0)8-459 69 00

Kontor Malmö

Stortorget 3, SE-211 22 Malmö

Kontor Göteborg

Kyrkogatan 24, SE-411 15 Göteborg

United Kingdom

Ocean House, The Ring, Bracknell RG12 1AX, United Kingdom