BIG Travel Sweden implementerar Mercur Business Control 7

BIG Travel Sweden har valt Mercur Business Control 7 för budget, prognos, rapportering och analys. Systemet skall integreras med ekonomisystemet Antaris.

BIG Travel är en av Sveriges största resebyråkedjor med 26 butiker i Sverige och även kontor i Köpenhamn och Oslo.

Prenumerera på vårt nyhetsbrev

Mercur Solutions AB

Mercur Solutions AB är ett svenskt företag som har över 40 års erfarenhet av att leverera lösningar för verksamhetsstyrning och beslutsstöd. Vi är marknadsledande och skapar kundvärde i form av bättre resultat och högre effektivitet.

Huvudkontor Solna

Mercur Solutions AB
Vretenvägen 13, SE-171 54 Solna
Telefon: +46 (0)8-459 69 00

Kontor Malmö

Stortorget 3, SE-211 22 Malmö

Kontor Göteborg

Kyrkogatan 24, SE-411 15 Göteborg

United Kingdom

Ocean House, The Ring, Bracknell RG12 1AX, United Kingdom