Euro Accident Livförsäkringar AB har implementerat Mercur Business Control

Euro Accident använder Mercur Business Control via integration mot affärssystemet Oracle EBS, lönesystemet Agda, Euro Accidents datalager samt Euro Accidents försäkringssystem. Mercur Business Control används bl.a. för huvudboksuppföljning, premieanalys och personalplanering.

Euro Accident startades 1996 i Växjö. Idag har företaget kontor även i Göteborg, Köpenhamn, Malmö, Stockholm och Örnsköldsvik och över 200 medarbetare. Premieomsättningen är över 1 miljard kronor per år. Euro Accident är verksamt inom tjänstepensionsriskförsäkringar, privatvårdsförsäkringar och gruppförsäkringar i kombination med hälsotjänster, som tecknas via de flesta försäkringsförmedlare och andra partners i Sverige för företag och deras medarbetare.

Prenumerera på vårt nyhetsbrev

Mercur Solutions AB

Mercur Solutions AB är ett svenskt företag som har över 40 års erfarenhet av att leverera lösningar för verksamhetsstyrning och beslutsstöd. Vi är marknadsledande och skapar kundvärde i form av bättre resultat och högre effektivitet.

Great place to work logo
UC

Huvudkontor Solna

Mercur Solutions AB
Vretenvägen 13, SE-171 54 Solna
Telefon: +46 (0)8-459 69 00

Kontor Malmö

Stortorget 3, SE-211 22 Malmö

Kontor Göteborg

Kyrkogatan 24, SE-411 15 Göteborg

United Kingdom

Ocean House, The Ring, Bracknell RG12 1AX, United Kingdom