Taxi Stockholm har valt att arbeta med Mercur Business Control

Taxi Stockholm har under året börjat använda Mercur Business Control för sin rapportering såväl som för budget och prognos. Systemet är integrerat med affärssystemet Microsoft Dynamics NAV och förutom uppföljning på transaktionsnivå finns även möjlighet att drilla ner på leverantörsfakturabilder och specifika kommentarsrader.

Integrationen mot Microsoft Dynamics NAV används även vid budget och prognosarbete i form av importer av utfall som integreras i budget och prognosblanketter. Mercur Business Control erbjuder även stöd för specifik hantering av projektbudget och prognoser samt möjliggör en rationell användning av budget- och prognoskommentarer i form av kommentarsrapporter direkt i systemet.

Taxi Stockholm kommer fortsätta sitt arbete med att effektivisera budget och prognosprocesserna genom att utveckla personalbudgeteringen inom ramen för Mercur Business Control.

Taxi Stockholm 150000 AB är det största bolaget i Taxi Stockholm-koncernen och den ledande partnern för taxitjänster i Stockholm. Med höga ambitioner i kundmötet, ständig utveckling av tjänster för företag och privatpersoner och 1600 bilar arbetar företaget året om och dygnet runt för att ge den bästa servicen. Taxi Stockholm arbetar med hållbarhetsfokus som inkluderar en strävan mot en fossilfri transporttjänst och schyssta villkor för alla medarbetare.

Prenumerera på vårt nyhetsbrev

UC

Mercur Solutions AB

Mercur Solutions är ett privatägt svenskt programvaruföretag som levererar och implementera lösningar för verksamhetsstyrning och beslutsstöd. Vi har funnits i snart 50 år och är marknadsledande med vår egenutvecklade standardapplikation Mercur Business Control®, för budget, prognos, rapportering, analys och målstyrning.

Great place to work logo

Huvudkontor Solna

Mercur Solutions AB
Vretenvägen 13, SE-171 54 Solna
Telefon: +46 (0)8-459 69 00

Kontor Malmö

Stortorget 3, SE-211 22 Malmö

Kontor Göteborg

Kyrkogatan 24, SE-411 15 Göteborg

United Kingdom

Ocean House, The Ring, Bracknell RG12 1AX, United Kingdom