2012-04-11

Chalmersfastigheter ny kund till Mercur

Chalmersfastigheter AB i Göteborg har valt Mercur Business Control 6 för budget, prognos, analys och beslutsstöd. Systemet integreras initialt med ekonomisystemet Raindance.

Chalmersfastigheter bildades 1999 för att svara för Chalmers Tekniska Högskolas lokalförsörjning. Uppgiften är även att skapa ett ändamålsenligt campus för Chalmers och externa kunder som vill verka i en kreativ campusmiljö.

År 2011 hade Chalmersfastigheter hyresintäkter på 501 MSEK från totalt 294 000 kvm inkl. inhyrda lokaler.

Följ oss:

Kontakta oss:

Telefon: +46 (0)8-459 69 00

Support: +46 (0)8-459 69 30

E-post:

Besök oss:

Mercur Solutions AB

Vretenvägen 13

SE-171 54 Solna

© 2018

Mercur Solutions AB

Org.nr 556288-6761

WEBBPLATSKARTA

Powered by Dynamix CMS by Initiva
Kontakt